Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.484

Jūrmalā 2005.gada 27.oktobrī (prot. Nr.21, 27.p.)

Par detālplānojuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 5, galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumu Nr.95 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5" ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 69.1.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2005.gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr.1.1-57/9) un Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2005.gada 11.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka izstrādātais detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5, ir galīgā redakcija.

2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (E.Imša) publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās re­dakcijas apstiprināšanu laikrakstā "Jūrmalas Ziņas" un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja I.Aizstrauta

Ar detālā plānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas Būvvaldes arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

27.10.2005