Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.454

Jūrmalā 2005.gada 27.oktobrī (prot. Nr.21, 7.p.)

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 6.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.pantu, dzēst iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam Ls 273,03 un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu Ls 8,39 un kavējuma naudu Ls 40,44 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dinuss" (reģistrācijas numurs 40003416401, juridiskā adrese: Jūrmalā, Slokas ielā 59a), pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas 2005.gada 13.aprīļa nolēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas izbeigšanu civillietā Nr. C 04182402 C-416/9 (pamats - Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes 2005.gada 26.septembra iesniegums).

2. Vienlaikus dzēst arī ar šo nodokļu parādiem saistītās pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas pieaugumu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja I.Aizstrauta

27.10.2005