Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Daugavpilī 2005.gada 22.septembrī (prot. Nr.15, 16.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas domes nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 1.punktu, 24.pantu

Veikt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5:

1. Izslēgt 18.15. apakšpunktā vārdus "pašvaldības kapitālsabiedrību".

2. Papildināt 62.punkta tekstu aiz komata ar teikumu: "…, izņemot publisko tiesību līgumus, kas ir Domes eksluzīvā kompetencē. Atsevišķu civiltiesisku līgumu slēgšanas jautājumus Domes priekšsēdētājs pirms to parakstīšanas it tiesīgs nodot izskatīšanai Domei.".

3. Papildināt 122.punktu ar teikumu: "Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu vai faktisko rīcību iesniedz Domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī."

4. Papildināt 17.punkta pirmo teikumu aiz komata ar vārdiem: "saskaņā ar pielikumu." Papildināt noteikumus ar pielikumu Nr.1 "Domes priekšsēdētāja vietnieku kompetences jomas".

5. Papildināt 103.punktu aiz vārda "vietnieku", ar vārdu "deputātu".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

 

Pielikums Nr.1

Domes 2005.gada 22.septembra

saistošajiem noteikumiem Nr.6 (protokols Nr.15 16.§)

Domes priekšsēdētāja vietnieku kompetences jomas

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka pienākumos šādi jautājumi:

Izglītība, sports un kultūra

Sadarbība ar sabiedriskajām un reliģiskām organizācijām

Veselības aprūpes jautājumi

Domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumos šādi jautājumi:

Būvniecība, zemes lietošana un ierīcība

Īpašuma privatizācija un atsavināšana

Pašvaldības īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Sabiedriskais transports

Dzīvojamo māju denacionalizācija

Domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumos šādi jautājumi:

Pilsētas ekonomiskā attīstība

Sadarbība ar komercstruktūrām pilsētas attīstībā

Investīciju piesaiste

Domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumos šādi jautājumi:

Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana, pārvaldīšana un attīstība, citi dzīvokļu jautājumi

Pagalmu teritoriju uzturēšana un labiekārtošana

E-pārvaldes ieviešana pašvaldībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

03.11.2005