Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.806

Rīgā 2005.gada 25.oktobrī (prot. Nr.61 28.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.39 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā"
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.39 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. Latvijas Jūras administrācijas vai tās pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības (atzītās organizācijas) izsniegtu atbilstības apliecību (kopiju) (Certificate of Compliance) un Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu karoga valsts sertifikātu (kopiju) - kuģiem, kuru bruto tilpība ir 500 un lielāka, lai saņemtu atļauju (licenci) zvejošanai šo noteikumu 1.1.1.apakšpunktā minētajos ūdeņos;".

2. Papildināt noteikumus ar 10.4.1, 10.4.2 un 10.4.3apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4.1 kuģošanas spējas apliecību (kopiju) - kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 500, lai saņemtu atļauju (licenci) zvejošanai šo noteikumu 1.1.1.apakšpunktā minētajos ūdeņos;

10.4.2 kuģošanas spējas apliecību (kopiju), lai saņemtu atļauju (licenci) zvejošanai šo noteikumu 1.1.2. un 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos;

10.4.3 mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (kopiju), lai saņemtu atļauju (licenci) zvejošanai šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos;".

3. Izteikt 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. informāciju par plānotajiem zvejas apjomiem, zvejas vietām vai zvejas rajoniem un zvejas rīkiem, kā arī izziņu par neizmantoto zvejas limita daļu vai zvejas rīku, veidu un skaitu šo noteikumu 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos (izziņu izsniedz pašvaldība, kuras teritorijas piekrastē pretendents plāno nodarboties ar zveju);".

4. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Atļaujas (licences) derīguma termiņu zvejošanai šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos nosaka, attiecīgi ņemot vērā kuģa atbilstības apliecības (Certificate of Compliance) vai zvejas kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņu, izņemot šo noteikumu 33. un 34.punktā minētos gadījumus."

5. Svītrot 40.4.apakšpunktā vārdu "iepriekš".

6. Papildināt noteikumus ar 40.4.4., 40.4.5. un 40.4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.4.4. 70 tonnu plekstu - tīklu zvejas kuģiem ar dzinēja jaudu līdz 110kilovatiem (kW);

40.4.5. 120 tonnu plekstu - tīklu zvejas kuģiem ar dzinēja jaudu no 110kilovatiem (kW) un lielāku;

40.4.6. 220 tonnu plekstu - traļu zvejas kuģiem ar dzinēja jaudu no 110kilovatiem (kW) un lielāku;".

7. Papildināt noteikumus ar 40.6. un 40.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.6. nelicencētiem pretendentiem piederoša jauna zvejas kuģa iekļaušana Valsts zivsaimniecības pārvaldes Latvijas zvejas kuģu sarakstā pārsniedz Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētā Eiropas Savienības kopējā zvejas kuģu reģistra datu bāzē Latvijai ierakstīto zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās bruto tonnāžas robežlīmeni;

40.7. nelicencētiem pretendentiem piederoša jauna zvejas kuģa (kas saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem nav zvejojis Rīgas jūras līcī references periodā (2000.-2001.gads)) iekļaušana Valsts zivsaimniecības pārvaldes Latvijas zvejas kuģu sarakstā vai zvejai Rīgas jūras līcī paredzētā zvejas kuģa dzinēja jauda pārsniedz 221 kilovatu (kW)."

8. Izteikt 1.pielikumā minētā dokumentu saraksta 3.punktu šādā redakcijā:

'3. Zvejas kuģa atbilstības apliecības (Certificate of Compliance) kopija un karoga valsts sertifikāta kopija vai kuģošanas spējas apliecības kopija, vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija'

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Zemkopības ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
29.10.2005