Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.690

Rīgā 2005.gada 26.oktobrī (prot.Nr.61 7.§)

Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Parādes ielā 1, saglabāšanu valsts īpašumā

 

1.Saglabāt valsts īpašumā un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu - zemesgabalu 20583 m2 platībā (zemes kadastra Nr.05000011101) un ēku (būves kadastra apzīmējums 05000011101001) Daugavpilī, Parādes ielā 1.

2.Izglītības un zinātnes ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

26.10.2005