Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2016. gada 15. decembra likumu: Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola".
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem

1.pants. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola" ir valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij, un izglītības iestāde, kura nodrošina izglītības programmu īstenošanu.

2.pants. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola" darbības pamatmērķis ir izglītības programmu īstenošana, pilnveidojot un uzturot materiālo, metodisko un organizatorisko bāzi, radot iespējas izglītojamo tālākai izglītībai pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves.

3.pants. Noteikt, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", kā arī tās kapitāla daļas nav atsavināmas un privatizējamas.

4.pants. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola" piederošie pamatkapitālā esošie nekustamie īpašumi, kuri minēti šā likuma pielikumā, izmantojami šīs izglītības iestādes vajadzībām, kā arī lai gūtu ienākumus mācību procesa nodrošināšanai šajā izglītības iestādē, un tie nav atsavināmi un privatizējami.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2005.gada 26.oktobrī
Likuma "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem"
pielikums

1. Nekustamais īpašums "Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums", kas atrodas Rīgas rajona Babītes pagastā un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.8048-002-0046) 116,52 ha kopplatībā un uz tā esošām trijām ēkām.

2. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.1300-007-7813) 80871 m2 platībā un uz tā esošām piecpadsmit ēkām (būvēm).

3. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Ganību ceļā 1/3, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.1300-007-7814) 12527 m2 platībā un uz tā esošas vienas ēkas (būves).

4. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Viestura ielā 8, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.1300-007-7803) 24364 m2 platībā un uz tā esošas vienas ēkas (būves).

5. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Viestura ielā 6, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.1300-007-7801) 143224 m2 platībā un uz tā esošām divdesmit ēkām (būvēm).

27.10.2005