Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumus Nr. 192 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.760

Rīgā 2005.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 14.§)
Ārstniecības personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka ārstniecības personu reģistra (turpmāk — reģistrs) izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ārstniecības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti.

3. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra) organizē un vada reģistra darbību, nodrošinot vienotu ārstniecības personu uzskaiti.

4. Reģistrā reģistrē šādas ārstniecības personas:

4.1. ārstus;

4.2. zobārstus;

4.3. māsas (medicīnas māsas);

4.4. vecmātes;

4.5. ārsta palīgus (feldšerus);

4.6. zobu feldšerus;

4.7. zobu tehniķus;

4.8. zobu higiēnistus;

4.9. kosmētiķus;

4.10. zobārsta asistentus;

4.11. māsas palīgus;

4.12. zobārstniecības māsas;

4.13. fizioterapeitus;

4.14. ergoterapeitus;

4.15. reitterapeitus;

4.16. tehniskos ortopēdus;

4.17. audiologopēdus;

4.18. fizioterapeita asistentus;

4.19. ergoterapeita asistentus;

4.20. reitterapeita asistentus.

5. Aģentūra ievada reģistrā informāciju par:

5.1. ārstiem, kuri:

5.1.1. absolvējuši akreditētas augstākās medicīniskās izglītības iestādes Latvijā, kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un kuri ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu noteiktā pamatspecialitātē, apakšspe­cialitātē vai papildspecialitātē;

5.1.2. ieguvuši augstāko medicīnisko izglītību, kuriem piešķirts ārsta grāds un kuriem līdz sertifikācijai specialitātē ir tiesības strādāt par ārstu stažieri vai turpināt izglītību rezidentūrā;

5.2. zobārstiem, kuri:

5.2.1. absolvējuši akreditētas augstā­kās medicīniskās izglītības iestādes Latvijā, kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un kuri ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu zobārsta specialitātē vai kādā no ārst­niecības apakšspecialitātēm;

5.2.2. ieguvuši zobārsta izglītību un kuriem līdz sertifikācijai specialitātē ir tiesības strādāt par zobārstu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēta un sertificēta zobārsta uzraudzībā vai vadībā vai turpināt izglītību rezidentūrā;

5.3. zobu feldšeriem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu zobu feldšera profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību zobu feldšera profesijā atbilstoši kompetencei;

5.4. zobārstniecības māsām, kuras absolvējušas akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvušas diplomu zobārstniecības māsas profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tām uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību zobārstniecības māsas profesijā atbilstoši kompetencei;

5.5. zobu higiēnistiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu zobu higiēnista profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību zobu higiēnista profesijā atbilstoši kompetencei;

5.6. zobārsta asistentiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu zobārsta asistenta profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību zobārsta asistenta profesijā tādas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā, kurai ir sertifikāts un kura ir reģistrēta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

5.7. zobu tehniķiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu zobu tehniķa profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību zobu tehniķa profesijā atbilstoši kompetencei;

5.8. fizioterapeitiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu fizioterapeita profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, un kuri ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu fizioterapeita specialitātē, kas tiem piešķir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību minētajā specialitātē;

5.9. ergoterapeitiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu ergoterapeita profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, un kuri ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu ergoterapeita specialitātē, kas tiem piešķir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību minētajā specialitātē;

5.10. reitterapeitiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu reitterapeita profesijā un kuru Latvijā iegūtā profe­sionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, un kuri ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu reitterapeita specialitātē, kas tiem piešķir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību minētajā specialitātē;

5.11. tehniskajiem ortopēdiem, kuri ab­solvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu tehniskā ortopēda profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profe­sijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, un kuri ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu tehniskā ortopēda specialitātē, kas tiem piešķir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību minētajā specialitātē;

5.12. audiologopēdiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā un ieguvuši diplomu audiologopēda profesijā, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību audiologopēda profesijā atbilstoši kompetencei;

5.13. fizioterapeita asistentiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu fizioterapeita asistenta profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību fizioterapeita asistenta profesijā atbilstoši kompetencei;

5.14. ergoterapeita asistentiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu ergoterapeita asistenta profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību ergoterapeita asistenta profesijā atbilstoši kompetencei;

5.15. reitterapeita asistentiem, kuri absolvējuši akreditētas izglītības iestādes Latvijā, ieguvuši diplomu reitterapeita asistenta profesijā un kuru Latvijā iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, piešķirot tiem uz pieciem gadiem tiesības veikt profesionālo darbību reitterapeita asistenta profesijā atbilstoši kompetencei;

5.16. ārstiem, zobārstiem, zobu feldšeriem, zobārstniecības māsām, zobu higiēnistiem, zobārsta asistentiem, zobu tehniķiem, fizioterapeitiem, ergotera­peitiem, reitterapeitiem, tehniskajiem ortopēdiem, fizioterapeita asistentiem, ergoterapeita asistentiem un reitterapeita asistentiem, kuri absolvējuši valsts atzītas izglītības iestādes ārvalstīs un kuru ārvalstīs iegūtā profesionālā kvali­fikācija ir atzīta Latvijā atbilstoši likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”;

5.17. ārstiem un zobārstiem, kuri absolvējuši valsts atzītas augstākās izglītības iestādes ārvalstīs, praktizē kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un īslaicīgi uzturas Latvijas Republikā, un šajā laikā vēlas sniegt savai profesionā­lajai kvalifikācijai atbilstošus veselības aprūpes pakalpojumus, piešķirot minētajiem ārstiem un zobārstiem tiesības veikt īslaicīgu profesionālo darbību attiecīgajā profesijā.

6. Aģentūra:

6.1. reģistrē šo noteikumu 5.punktā minētās ārstniecības personas;

6.2. izsniedz šo noteikumu 5.punktā minētajām ārstniecības personām reģistrācijas apliecību, kurā norāda:

6.2.1. ārstniecības personas vārdu un uzvārdu;

6.2.2. profesiju, kurā ārstniecības personai ir tiesības praktizēt;

6.2.3. ārstniecības personas reģistrācijas numuru;

6.2.4. reģistrācijas apliecības numuru, izdošanas datumu un derīguma termiņu;

6.3. atbilstoši attiecīgo specialitāšu attīstības vajadzībām analizē reģistra datus par šo noteikumu 5.punktā minētajām ārstniecības personām.

7. Medicīnas profesionālās izglītības centrs (turpmāk — centrs), piešķirot tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā uz pieciem gadiem, reģistrē reģistrā māsas, kuras:

7.1. apguvušas akreditētu māsas profesionālās vidējās izglītības program­mu un ieguvušas diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

7.2. apguvušas akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu un ieguvušas māsas profesionālās kvalifikācijas apliecību;

7.3. apguvušas akreditētu māsas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

7.4. apguvušas akreditētu māsas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo augstāko izglītību;

7.5. ārvalstīs ieguvušas māsas profesionālo kvalifikāciju, kura ir atzīta Latvijas Republikā likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā.

8. Centrs, piešķirot un pagarinot tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā uz pieciem gadiem, novērtē māsas atbilstību šo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošiem dokumentiem par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi vismaz 150 stundu apmērā vai attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, kā arī iesniegtās informācijas un dokumentu atbilstību šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām.

9. Centrs, piešķirot tiesības veikt īslaicīgu profesionālo darbību māsas profesijā, reģistrē reģistrā māsas, kuras ieguvušas māsas profesionālo kvalifi­kāciju ārvalstīs, praktizē kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un īslaicīgi uzturas Latvijas Republikā, un šajā laikā vēlas sniegt savai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošus veselības aprūpes pakalpojumus.

10. Centrs, piešķirot tiesības veikt profesionālo darbību vecmātes profesijā uz pieciem gadiem, reģistrē reģistrā vecmātes, kuras:

10.1. apguvušas akreditētu vecmātes profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

10.2. apguvušas akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu un ieguvušas vecmātes profesionālās kvalifikācijas apliecību;

10.3. apguvušas akreditētu vecmātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

10.4. ārvalstīs ieguvušas vecmātes profesionālo kvalifikāciju, kura ir atzīta Latvijas Republikā likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā.

11. Centrs, piešķirot un pagarinot tiesības veikt profesionālo darbību vecmātes profesijā uz pieciem gadiem, novērtē vecmātes atbilstību šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošiem dokumentiem par zināšanu un prasmju apguvi vai piln­veidi vismaz 150 stundu apmērā vai attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, kā arī iesniegtās informācijas un dokumentu atbilstību šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām.

12. Centrs, piešķirot tiesības veikt īslaicīgu profesionālo darbību vecmātes profesijā, reģistrē reģistrā vecmātes, kuras ieguvušas vecmātes profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs, praktizē kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un īslaicīgi uzturas Latvijas Republikā, un šajā laikā vēlas sniegt savai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošus veselības aprūpes pakalpojumus.

13. Centrs, piešķirot tiesības veikt profesionālo darbību ārsta palīga (feldšera) profesijā uz pieciem gadiem, reģistrē reģistrā ārsta palīgus (feldšerus), kuri:

13.1. apguvuši akreditētu ārsta palīga (feldšera) profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

13.2. apguvuši akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu un ieguvuši ārsta palīga profesionālās kvalifikācijas apliecību;

13.3. apguvuši akreditētu ārsta palīga pirmā līmeņa profesionālās augstā­kās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

13.4. ārvalstīs ieguvuši ārsta palīga (feldšera) profesionālo kvalifikāciju, kura ir atzīta Latvijas Republikā likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā.

14. Centrs, piešķirot un pagarinot tiesības veikt profesionālo darbību ārsta palīga (feldšera) profesijā uz pieciem gadiem, novērtē ārsta palīga (feldšera) atbilstību šo noteikumu 13.punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošiem dokumentiem par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi vismaz 100 stundu apmērā vai attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, kā arī iesniegtās informācijas un dokumentu atbilstību šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām.

15. Centrs, piešķirot tiesības veikt profesionālo darbību māsas palīga profesijā uz pieciem gadiem, reģistrē reģistrā māsas palīgus, kuri:

15.1. apguvuši akreditētu māsas palīga arodizglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu un ieguvuši attiecīgi māsas palīga arodizglītības atestātu vai profesionālās kvalifikācijas apliecību;

15.2. apguvuši kādu no šo noteikumu 7., 10. vai 13.punktā minētajām programmām un ieguvuši māsas, vecmātes, ārsta palīga (feldšera) profesionālo kvalifikāciju;

15.3. ārvalstīs ieguvuši māsas palīga profesionālo kvalifikāciju, kura ir atzīta Latvijas Republikā likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā.

16. Centrs, piešķirot un pagarinot tiesības veikt profesionālo darbību māsas palīga profesijā uz pieciem gadiem, novērtē māsas palīga atbilstību šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz profesionālās kvali­fikācijas pilnveidi apliecinošiem dokumentiem par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi vismaz 100 stundu apmērā vai attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, kā arī iesniegtās informācijas un dokumentu atbilstību šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām.

17. Centrs, piešķirot tiesības veikt profesionālo darbību kosmētiķa profe­sijā uz pieciem gadiem, reģistrē reģistrā kosmētiķus, kuri:

17.1. apguvuši akreditētu kosmētiķa profesionālās vidējās vai profesionā­lās tālākizglītības programmu un ieguvuši kosmētiķa profesionālās kvalifikācijas apliecību;

17.2. ārvalstīs ieguvuši kosmētiķa profesionālo kvalifikāciju, kura ir atzīta Latvijas Republikā likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā.

18. Centrs, piešķirot un pagarinot tiesības veikt profesionālo darbību kos­mētiķa profesijā uz pieciem gadiem, novērtē kosmētiķa atbilstību šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošiem dokumentiem par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi vismaz 150 stundu apmērā vai attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, kā arī iesniegtās informācijas un dokumentu atbilstību šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām.

19. Centrs:

19.1. reģistrē šo noteikumu 7., 10., 13., 15. un 17.punktā minētās ārstnie­cības personas;

19.2. izsniedz minētajām ārstniecības personām reģistrācijas apliecību, kurā norāda:

19.2.1. ārstniecības personas vārdu un uzvārdu;

19.2.2. profesiju, kurā ārstniecības personai ir tiesības praktizēt;

19.2.3. ārstniecības personas reģistrācijas numuru;

19.2.4. reģistrācijas apliecības numuru, izdošanas datumu un derīguma termiņu;

19.3. atbilstoši attiecīgo specialitāšu attīstības vajadzībām analizē reģistra datus par šo noteikumu 7., 10., 13., 15. un 17.punktā minētajām ārstniecības personām;

19.4. sniedz aģentūrai reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai nepieciešamo informāciju par šo noteikumu 7., 10., 13., 15. un 17.punktā minētajām ārstniecības personām.

20. Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība un Latvijas Māsu asociācija reizi mēnesī sniedz attiecīgi aģentūrai vai centram šo noteikumu 21.10.apakšpunktā minēto informāciju.

21. Reģistrā par katru ārstniecības personu iekļauj šādu informāciju:

21.1. profesijas kods;

21.2. reģistrācijas numurs un datums;

21.3. vārds, uzvārds, personas kods un dzimums;

21.4. ziņas par iegūto izglītību: izglītības iestāde, izglītības dokumenta sērija, numurs un izsniegšanas gads;

21.5. ziņas par iegūto specialitāti atbilstoši izglītības dokumentam un piešķirto akadēmisko vai zinātnisko grādu;

21.6. ārstniecības personas kontaktadrese, kontakttālrunis un e-pasta adrese;

21.7. ziņas par pēcdiploma izglītību: izglītības veids, iegūtā specialitāte vai apgūtā ārstnieciskā un diagnostiskā metode un beigšanas datums;

21.8. ziņas par pieņemšanu un atbrīvošanu no darba: pieņemšanas vai atbrīvošanas datums, atbrīvošanas iemesls, darbavietas nosaukums un kods (atbilstoši ārstniecības iestāžu reģistram), amats un specialitāte (izņemot ārstnie­cības personas, kuras veic īslaicīgu profesionālo darbību saskaņā ar šo noteikumu 9. un 12.punktu un 5.17.apakšpunktu);

21.9. informācija par valodu prasmi: valsts valodas zināšanu pakāpe, valsts valodas prasmes apliecības numurs un izsniegšanas datums, svešvalodu prasmes novērtējums;

21.10. informācija par ārstniecības personas sertifikātu: sertifikāta numurs, piešķiršanas datums, specialitāte, derīguma termiņš;

21.11. informācija par aģentūras vai centra izsniegto apliecību: apliecības numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš.

22. Ārstniecības persona mēneša laikā no ārstnieciskās darbības uzsāk­šanas dienas iesniedz attiecīgi aģentūrā vai centrā šo noteikumu 21.punktā minētās ziņas par sevi, aizpildot ārstniecības personu reģistra uzskaites karti (turpmāk — karte) (1.pielikums). Kartes aizpildīšanā izmanto šo noteikumu 2.pielikumā minētos klasifikatorus. Karti atļauts aizpildīt un iesniegt elektronis­ki, ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

23. Ārstniecības persona, kas vēlas turpināt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā un pārreģistrēties reģistrā, ne vēlāk kā 60 dienu laikā pirms reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām iesniedz attiecīgi aģentūrā vai centrā profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošus doku­mentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi reģistrācijas apliecības derīguma laikā un, ja nepieciešams, aizpildītu ārstniecības personu reģistra izmaiņu lapu.

24. Aģentūra vai centrs mēneša laikā no dienas, kad iesniegta attiecīgi ārstniecības personu reģistra uzskaites karte vai ārstniecības personu reģistra izmaiņu lapa (ja tās iesniegšana ir nepieciešama) un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinoši dokumenti par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi reģistrācijas apliecības derīguma laikā, pieņem lēmumu par ārstniecības personas reģistrāciju vai pārreģistrāciju reģistrā.

25. Aģentūra vai centrs atsaka reģistrēt ārstniecības personu, ja:

25.1. attiecīgā ārstniecības persona neatbilst šo noteikumu 5., 7., 10., 13., 15. un 17.punktā minētajām prasībām;

25.2. kartē sniegtā informācija:

25.2.1. ir nepatiesa vai nepilnīga;

25.2.2. neatbilst šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām.

26. Aģentūra vai centrs atsaka pārreģistrēt ārstniecības personu, ja:

26.1. attiecīgā ārstniecības persona neatbilst šo noteikumu 5., 8., 11., 14., 16. un 18.punktā minētajām prasībām;

26.2. ārstniecības personu reģistra izmaiņu lapā sniegtā informācija:

26.2.1. ir nepatiesa vai nepilnīga;

26.2.2. neatbilst šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām.

27. Ja aģentūra vai centrs atsaka reģistrēt vai pārreģistrēt ārstniecības personu, aģentūra vai centrs mēneša laikā no dienas, kad iesniegta ārstniecības personu reģistra uzskaites karte vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinoši dokumenti par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi reģistrācijas apliecības derīguma laikā, izsniedz ārstniecības personai atteikuma pamatojumu.

28. Ārstniecības personai ir pienākums mēneša laikā no dienas, kad radušās izmaiņas šo noteikumu 21.punktā minētajās ziņās, iesniegt attiecīgi aģentūrā vai centrā informāciju par izmaiņām, aizpildot ārstniecības personu reģistra izmaiņu lapu (3.pielikums). Lapas aizpildīšanā izmanto šo noteikumu 2.pielikumā minētos klasifikatorus. Lapu atļauts aizpildīt un iesniegt elektro­niski, ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu izstrādā­šanas un noformēšanas kārtību.

29. Reģistrā iekļautā informācija (izņemot personas kodu un ziņas par iemeslu atbrīvošanai no darba) ir publiski pieejama.

30. Centrs, piešķirot tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profe­sijā uz pieciem gadiem, ievada reģistrā informāciju par māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem (feldšeriem), māsas palīgiem un kosmētiķiem, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija reģistrēti Ārstniecības personu reģistrā un kuriem beidzies iepriekš noteiktais pārreģistrācijas termiņš.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.760

Veselības ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.760
Klasifikatori, kas izmantojami ārstniecības personu reģistra uzskaites kartes un ārstniecības personu reģistra izmaiņu lapas aizpildīšanā

1. Izglītības iestāžu klasifikators

Nr.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Iestādes kods

1.

Rīgas Stradiņa universitāte

010019100

2.

Rīgas 1.medicīnas skola

010019101

3.

Paula Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža

010019102

4.

Sarkanā Krusta medicīnas koledža

010019104

5.

Rīgas medicīnas koledža

010019105

6.

Medicīnas profesionālās izglītības centrs

010019106

7.

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības skola

010019110

8.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”

010019111

9.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts”

010069102

10.

Daugavpils medicīnas koledža

050019101

11.

Liepājas medicīnas koledža

170019101

12.

Latvijas Universitāte

010000000

13.

Citas (ārvalstu augstākās izglītības iestādes)

020000000

14.

Citas (ārvalstu vidējās izglītības iestādes)

030000000

2. Specialitāšu klasifikators (atbilstoši diplomam)

Nr.p.k.

Kods

Specialitāte atbilstoši diplomam

1.

01

Ārstniecība

2.

02

Pediatrija

3.

03

Profilaktiskā medicīna

4.

04

Zobārsts

5.

05

Rehabilitoloģija

6.

06

Sabiedrības veselība

7.

11

Farmaceits

8.

12

Farmaceita asistents

9.

13

Zobu feldšeris ar vidējo izglītību

10.

14

Zobārsta asistents

11.

15

Zobu tehniķis

12.

16

Zobu higiēnists

13.

17

Zobārstniecības māsa

14.

21

Biologs

15.

22

Biofiziķis

16.

23

Bioķīmiķis, ķīmiķis, ķīmijas tehnologs

17.

24

Ģenētiķis

18.

25

Mikrobiologs

19.

26

Pedagoģija

20.

27

Psiholoģija

21.

30

Fizioloģija

22.

33

Pārtikas tehnoloģija

23.

36

Medicīnas māsa ar vidējo medicīnisko izglītību

24.

37

Medicīnas māsa ar augstāko izglītību

25.

38

Ārsta palīgs (feldšeris)

26.

39

Vecmāte

27.

40

Kosmētiķis

28.

41

Māsas palīgs

3. Ārstu un zobārstu specialitāšu klasifikators (pēcdiploma izglītība)

3.1. Pamatspecialitātes un apakšspecialitātes

Kods

Pamatspecialitāte (P)

Kods

Apakšspecialitāte (A)

P 01

Internists

A 011

A 012

A 013

A 014

A 015

A 016

Kardiologs

Reimatologs

Ftiziopneimonologs

Endokrinologs

Nefrologs

Gastroenterologs

P 02

Ģimenes (vispārējās prakses) ārstsP 03

ĶirurgsP 04

NeiroķirurgsP 05

Torakālais ķirurgsP 06

Sirds ķirurgsP 07

Asinsvadu ķirurgsP 08

UrologsP 09

Plastiskais ķirurgsP 10

TransplantologsP 11

Ambulatorais ķirurgsP 12

Bērnu ķirurgsP 13

Traumatologs, ortopēdsP 14

Ginekologs, dzemdību speciālists

A 141

Bērnu ginekologs

P 15

Pediatrs

A 151

A 152

A 153

A 154

A 155

A 156

A 157

A 158

A 159

A 1510

Neonatologs

Bērnu infektologs

Bērnu kardiologs

Bērnu reimatologs

Bērnu pneimonologs

Bērnu endokrinologs

Bērnu nefrologs

Bērnu gastroenterologs

Bērnu hematoonkologs

Bērnu alergologs

P 16

Onkologs

A 161

A 162

A 163

Onkoloģijas ķīmijterapeits

Onkoloģijas ķirurgs

Onkoloģijas ginekologs

P 17

HematologsP 18

Anesteziologs, reanimatologsP 19

Psihiatrs

A 191

A 192

Bērnu psihiatrs

Tiesu psihiatrijas eksperts

P 20

NeirologsP 21

Bērnu neirologsP 22

OftalmologsP 23

Otorinolaringologs

A 231

A 232

Foniatrs

Pedaudiologs

P 24

InfektologsP 25

Zobārsts

A 251

A 252

A 253

A 254

A 255

Ortodonts

Paradontologs

Bērnu zobārsts

Zobu protēzists

Endodontists

P 26

Mutes, sejas un žokļu ķirurgsP 27

Dermatologs, venerologsP 28

NarkologsP 29

Laboratorijas ārsts

A 291

A 292

A 293

Parazitologs

Mikrobiologs

Citologs

P 30

HigiēnistsP 31

Radiologs terapeitsP 32

Radiologs diagnostsP 33

PatologsP 34

Tiesu medicīnas ekspertsP 35

Arodslimību ārstsP 36

Sporta ārstsP 37

Rehabilitologs

A 371

Fiziskās rehabilitācijas ārsts

P 38

Fizikālās medicīnas ārstsP 39

Neatliekamās palīdzības ārstsP 40

Katastrofu medicīnas ārstsP 41

Veselības aprūpes ārstsP 42

PsihoterapeitsP 43

EpidemiologsP 44

ĢenētiķisP 45

TransfuziologsP 46

Veselības aprūpes vadītājs3.2. Papildspecialitātes

Kods

Papildspecialitāte (PP)

PP 01

Alergologs

PP 02

Hepatologs

PP 03

Imunologs

PP 04

Homeopāts

PP 05

Kosmetologs

PP 06

Dietologs

PP 07

Akupunktūras ārsts

PP 08

Kara medicīnas ārsts

PP 09

Arodveselības ārsts

PP 10

Protēžortopēds

PP 11

Seksologs, seksopatologs

PP 13

Eksperts

PP 14

Intensīvās terapijas ārsts

PP 15

Hipnoterapeits

PP 16

Algologs

PP 17

Osteopāts

PP 18

Flebologs

4. Citu ārstniecības personu un veselības aprūpē nodarbināto speciālistu klasifikators

Nr.p.k.

Kods

Specialitāte (n, T)

1.

n01

Biologs

2.

n02

Bioķīmiķis

3.

n03

Zoologs

4.

n04

Logopēds

5.

n05

Psihologs

6.

n06

Sociologs

7.

n07

Fiziologs

8.

n08

Ķīmiķis

9.

n09

Entomologs

10.

n10

Zobu feldšeris ar vidējo izglītību

11.

n11

Zobu higiēnists

12.

n12

Zobu tehniķis

13.

n13

Bakteriologs

14.

n14

Virusologs

15.

n15

Mikrobiologs

16.

n16

Defektologs

17.

n17

Citologs

18.

n18

Ekologs

19.

n19

Embriologs

20.

n20

Epidemiologs

21.

n21

Parazitologs

22.

n22

Histologs

23.

n23

Imunologs

24.

n24

Ģenētiķis

25.

n25

Optometrists

26.

n26

Sabiedrības veselības māsa

27.

n27

Ārsta palīgs (feldšeris)

28.

n28

Vecmāte

29.

n29

Masieris

30.

n30

Bērnu masieris

31.

n31

Solārija darbinieks

32.

n32

Farmaceits

33.

n33

Provizors

34.

n34

Pārtikas tehnologs

35.

n35

Veterinārs

36.

n36

Pedagogs

37.

n37

Biofiziķis

38.

n38

Bioenerģētiķis

39.

n39

Medicīnas māsa

40.

n40

Ambulatorās medicīnas māsa

41.

n41

Bērnu māsa

42.

n42

Dermatoveneroloģijas māsa

43.

n43

Diabetoloģijas un endokrinoloģijas māsa

44.

n44

Diētas māsa

45.

n45

Endoskopijas māsa

46.

n46

Fizikālās terapijas māsa

47.

n47

Ftiziopulmonoloģijas māsa

48.

n48

Funkcionālās diagnostikas māsa

49.

n49

Ginekoloģijas māsa

50.

n50

Iecirkņa māsa

51.

n51

Infektoloģijas māsa

52.

n52

Intensīvās terapijas un anestēzijas māsa

53.

n53

Ķirurģijas māsa

54.

n54

Narkoloģijas māsa

55.

n55

Neatliekamās palīdzības māsa

56.

n56

Neiroķirurģijas māsa

57.

n57

Neiroloģijas māsa

58.

n58

Oftalmoloģijas māsa

59.

n59

Onkoloģijas māsa

60.

n60

Operāciju māsa

61.

n61

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

62.

n62

Psihiatrijas māsa

63.

n63

Rentgenoloģijas un radioloģijas māsa

64.

n64

Terapijas māsa

65.

n65

Transfuzioloģijas māsa

66.

n66

Traumatoloģijas un ortopēdijas māsa

67.

n67

Podiatrijas māsa

68.

n68

Zobārstniecības māsa

69.

n69

Ekonomists

70.

n70

Māsas palīgs

71.

n71

Zobārsta asistents

72.

n72

Kosmētiķis

73.

T01

Fizioterapeits

74.

T02

Ergoterapeits

75.

T03

Reitterapeits

76.

T04

Fizioterapeita asistents

77.

T05

Audiologopēds

5. Ārstniecisko un diagnostisko metožu klasifikators

Nr.p.k.

Kods

Metode (M)

1.

M01

Iridodiagnostika

2.

M02

Elektropunktūras diagnostika pēc Folla metodes

3.

M03

Elektropunktūras un elektroakupunktūras terapija

4.

M04

Aurikuloakupunktūra

5.

M05

Lāzerakupunktūra

6.

M06

Medicīnas bioestēzija

7.

M07

Neverbālā suģestija

8.

M08

Ci-Gun (Qi-Gong)

9.

M09

Su-Jok

10.

M10

Biorezonanses terapija

11.

M12

Hiperbārā oksigenācija

12.

M16

Lāzerterapija

13.

M17

Gastrointestinālā endoskopija

14.

M18

Medicīniskā hlamidioloģija

15.

M19

Elektrokardiogrāfija

16.

M20

Fiziskās slodzes testi ar EKG

17.

M21

Ehokardiogrāfija

18.

M22

Manuālā diagnostika un manuālā terapija

19.

M23

Elektroencefalogrāfija

20.

M24

Neirosonoloģiskā izmeklēšana

21.

M33

Virspusēji novietoto vēdera dobuma orgānu un asinsvadu ultrasonogrāfija

22.

M34

Ultraskaņas izmeklēšana dzemdniecībā un ginekoloģijā

23.

M35

Elektrokardiostimulācija un invazīvā ritma traucējumu korekcija

24.

M36

Intraaortālā balona kontrapulsācija un palīgcirkulācijas metodes

25.

M37

Elektrofizioloģiskā diagnostika

26.

M39

Asinsvadu patoloģijas ultrasonodoplerogrāfiskā diagnostika

27.

M40

Perifēro asinsvadu angioplastija

28.

M43

Ārstnieciskā plazmaferēze

29.

M45

Sēnīšu slimību un to izraisīto komplikāciju profilakses, diagnostikas un ārstēšanas metodes

30.

M46

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaudes metodes

31.

M48

Ārstnieciskā perkutānā koronārā angioplastija (tai skaitā tentu implantācija)

32.

M49

Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācija (tai skaitā koronārā angiogrāfija)

33.

M50

Osteopātijas metode

34.

M51

Osteorefleksoterapija

35.

M52

Bronhoskopija

36.

M53

Elektromiogrāfija

37.

M54

Neirosonogrāfija jaundzimušajiem un zīdaiņa vecuma bērniem

38.

M55

Neirokinezioloģiskā diagnostika pēc Vojta metodes

6. Atbrīvošanas iemeslu klasifikators (iemesli atbrīvošanai no darba)

Nr.p.k.

Kods

Iemesli atbrīvošanai no darba

1.

08

Rezidentūras beigšana

2.

09

Vecuma pensija

3.

10

Invaliditātes pensija

4.

11

Veselības stāvokļa dēļ

5.

14

Štatu samazināšana, uzņēmuma reorganizācija

6.

15

Neatbilstība amatam

7.

16

Pēc darbinieka uzteikuma

8.

19

Darba līguma termiņa beigas

9.

20

Likvidēta iestāde

10.

33

Citi iemesli

Veselības ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.760
02.JPG (105043 bytes)
Veselības ministrs G.Bērziņš
15.10.2005