Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16. pants. Materiālo rezervju finansēšanas avoti ir:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no materiālo rezervju realizācijas un citi pašu ieņēmumi;

3) fizisko un juridisko personu ziedojumi."

2. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Finanšu līdzekļus materiālo rezervju veidošanai, atjaunināšanai un uzturēšanai administrē šim nolūkam izveidota valsts iestāde."

3. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

"17. pants. Saimnieciskā gada beigās šā likuma 16.1pantā minētās valsts iestādes kontā esošo finanšu līdzekļu atlikumu, kas radies pēc materiālo rezervju realizācijas un paredzēts materiālo rezervju veidošanas, atjaunināšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai, izlieto nākamajos saim­nieciskajos gados."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 29.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 13.oktobrī

27.10.2005