Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā

Izdarīt Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "dzemdībpalīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dzemdību palīdzība" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 5.panta pirmo daļu.

3. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzemdību palīdzību atbilstoši kompetencei un specialitātes nolikumam nodrošina attiecīgā ārstniecības persona.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "un" un vārdus "stacionārā ārstniecības iestādē";

aizstāt trešajā daļā vārdus "veselības ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets".

4. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus "veselības ministra noteiktajā kārtībā".

5. 12.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "veselības ministra noteiktajā kārtībā";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka neauglības diagnosticēšanas kārtību."

6. 15.panta 3.punktā:

izslēgt vārdus "medicīniskās apaugļošanas rezultātā";

aizstāt vārdu "augli" ar vārdiem "embriju un augli".

7. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus "veselības ministra noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

8. Izslēgt 24.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "veselības ministra noteiktajos gadījumos".

9. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās izsniedz ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts, vienlaikus informējot sievieti par grūtniecības pārtraukšanas būtību, iespējamiem medicīniskajiem sarežģījumiem, kā arī par iespēju saglabāt topošajam bērnam dzīvību."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 22.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 12.oktobrī

26.10.2005