Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.11.2013. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 764 "Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.702

Rīgā 2005.gada 13.septembrī (prot. Nr.51 20.§)
Noteikumi par dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu
Izdoti saskaņā ar Dizainparaugu likuma 25.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka dizainparauga reģistrācijas apliecības (turpmāk — apliecība) paraugu (pielikums).

2. Apliecība sastāv no vākiem, titullapas, vienas vai vairākām dizain­parauga attēlu lapām un pielikuma lapas.

3. Apliecības lielums atbilst A4 formāta lapai.

4. (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1279)

5. Uz apliecības vāka (pielikuma 1.punkts) vai elektroniskās apliecības pirmās lapas (pielikuma 1.1 punkts) izvieto šādus elementus:

5.1. fonā – tīklojumu;

5.2. augšdaļā – papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu, zem tā – uzrakstus "LATVIJAS REPUBLIKA" un "DIZAINPARAUGA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA";

5.3. vidusdaļā – tekstu "Latvijas Republikas Patentu valde apliecina, ka šajā apliecībā ietvertais dizainparaugs ir iekļauts Valsts dizainparaugu reģistrā ar Nr. D<00000>" (numuru iespiež atbilstoši konkrētajam gadījumam);

5.4. zem teksta kreisajā pusē – lentes attēlu Latvijas valsts karoga krāsās un Patentu valdes zīmoga nospiedumu;

5.5. apakšmalā kreisajā pusē – reģistrācijas datumu un izdošanas vietu;

5.6. apakšmalā labajā pusē – paraksta rekvizītus (amata nosaukumu "Patentu valdes direktors", Patentu valdes direktora parakstu (elektroniskajai apliecībai – norādi "Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu") un vārdu, uzvārdu).

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1279 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1279)

7. Apliecības titullapā (pielikuma 2.punkts) zem rekvizītiem izvieto:

7.1. Patentu valdes paskaidrojošu tekstu par Dizainparaugu likuma noteikumiem attiecībā uz dizainparauga tiesību spēkā stāšanos, dizainparauga reģistrācijas termiņu un reģistrācijas atjaunošanu, kā arī dizainparauga īpašnieka pienākumu paziņot Patentu valdei par grozījumiem ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju;

7.2. Valsts dizainparaugu reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz konkrēto reģistrāciju.

8. Dizainparauga attēlu lapā (pielikuma 3.punkts) izvieto dizainparauga attēlu vai attēlus. Izmanto nepieciešamo skaitu dizainparauga attēlu lapu. Attēlus numurē ar divpozīciju skaitli, kurā norāda konkrētā dizainparauga kārtas numuru un attēla kārtas numuru attiecībā uz šo dizainparaugu (piemēram, pirmā dizainparauga trešais attēls — 1.03; sestā dizainparauga otrais attēls — 6.02).

9. Pielikuma lapā (pielikuma 4.punkts) ietver paskaidrojumu latviešu un angļu valodā par Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas standartā ST.80 “Rekomendācijas par dizainparaugu bibliogrāfiskajiem datiem” paredzētajiem kodiem, kas izmantoti dizainparauga bibliogrāfisko datu identificēšanai.

10. Apliecību cauršuj un apliecina ar Patentu valdes zīmogu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 13.septembra noteikumiem Nr.702

(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1279)

Dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugs

1. Apliecības vāks

1.1 Elektroniskās apliecības pirmā lapa

14.JPG (28216 bytes)

15.JPG (19009 bytes)

16.JPG (77724 bytes)

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
15.11.2013