Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.01.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.646

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 47.§)
Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izmaksājams pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (turpmāk – pabalsts), kā arī pabalsta apmēru.

2. Pabalsta apmērs ir 340 euro mēnesī.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 11 redakcijā; sk. 12.1 punktu)

3. Pabalstu piešķir un reizi mēnesī izmaksā Aizsardzības ministrija no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas ministrijai piešķirti saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

4. Pašvaldība triju darbdienu laikā pēc nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas vai atņemšanas informē Aizsardzības ministriju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par:

4.1. personu, kurai ir piešķirts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss;

4.2. personu, kurai ir atņemts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.925 redakcijā)

5. Lai saņemtu pabalstu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks iesniedz Aizsardzības ministrijā rakstisku iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:

5.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

5.2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

6. Izskatot dokumentus par pabalsta piešķiršanu, Aizsardzības ministrija šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju, ja nepieciešams, var pieprasīt no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.925)

7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem pēc saņemto dokumentu izskatīšanas administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Pabalstu nepiešķir, ja no pašvaldības vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ir saņemta informācija, ka pabalsta pieprasītājam nav piešķirts vai ir atņemts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.925)

9. Aizsardzības ministrija pabalstu katru mēnesi pārskaita pabalsta saņēmēja iesniegumā norādītajā kontā kredītiestādē Latvijā vai nosūta pa pastu ar piegādi mājās. Izdevumus, kas saistīti ar pabalsta pārskaitīšanu vai nosūtīšanu, sedz Aizsardzības ministrija no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirti ministrijai piegādes izdevumu segšanai.

10. Pabalstu sāk izmaksāt ar nākamo kalendāra mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu.

11. Pabalstu piešķir ar nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas dienu. Ja nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss piešķirts līdz 2005.gada 9.februārim, pabalstu piešķir ar 2005.gada 9.februāri.

12. Pabalsta izmaksu pārtrauc:

12.1. ja nacionālās pretošanās kustības dalībnieks ir miris;

12.2. ja personai ir atņemts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

12.1 Šo noteikumu 2. punktā minētais pabalsta apmērs piemērojams no 2018. gada 1. janvāra.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 86 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 11)

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs E.Repše
09.01.2018