Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.518

Rīgā 2005.gada 12.jūlijā (prot. Nr.40 24.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.485 "Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 30.panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.485 "Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 121.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ja persona, kuras vadībā konkrētā krava iekrauta un nostiprināta, pieļauj pārkāpumu, viņa līdz brīdim, kamēr atkārtoti nenokārto attiecīga apjoma tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi, nedrīkst vadīt kravu iekraušanas un nostiprināšanas darbus un pārvadātājs nedrīkst pieņemt pavadzīmes, kurās minētā persona apliecinājusi kravas iekraušanas un nostiprināšanas pareizību."

2. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 14.pielikumu "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" un 14.1.pielikumu "Noteikumi par autovilcienu, automobiļu, vilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu un nostiprināšanu uz 1520 mm sliežu ceļa platuma 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļu platformām";".

3. Aizstāt 7.2.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "1.nodaļas 2.paragrāfa 10.teikumu, 3.paragrāfa piekto teikumu, 16.paragrāfa trešo teikumu, 18.paragrāfu, 19.paragrāfa pirmo, otro, ceturto un piekto teikumu, 20.paragrāfa 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 21., 29. un 30.teikumu, 21., 22., 24., 25., 50.paragrāfu, 53.paragrāfa 2., 3. un 4.teikumu un 54.paragrāfu" ar skaitli un vārdu "1.nodaļu".

4. Svītrot 8.2.apakšpunktu.

5. Izteikt 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. par dzelzceļu, kas minēts Starptautisko tehnisko noteikumu II sadaļas 5., 8. un 12.paragrāfā, uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;".

6. Aizstāt 8.7.apakšpunktā vārdus "Starptautiskos tehniskos noteikumus" ar vārdiem "SMGS 14.pielikumu "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros"".

7. Papildināt noteikumus ar 8.10., 8.11. un 8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.10. par dzelzceļu, kas minēts SMGS 14.pielikuma "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" 7.2., 8.3., 10.8. un 13.4.punktā, un par nosūtīšanas dzelzceļu, kas minēts 9.2.punktā, uzskata pārvadātāju;

8.11. par dzelzceļu, kas minēts SMGS 14.pielikuma "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" 9.4., 13.1. un 14.1.punktā, un par nosūtīšanas dzelzceļu, kas minēts 13.1., 13.2., 14. un 14.1.punktā, uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

8.12. par dzelzceļu, kas minēts SMGS 14.pielikuma "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" 2.pielikumā "Vispārīgās metodiskās prasības, lai pamatotu berzes koeficientu starp kravas un vagona atbalsta virsmām izvēli", uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju."

8. Aizstāt 9.punktā vārdus "Starptautiskajos tehniskajos noteikumos" ar vārdiem "SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" un 14.1.pielikumā "Noteikumi par autovilcienu, automobiļu, vilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu un nostiprināšanu uz 1520 mm sliežu ceļa platuma 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļu platformām"".

9. Svītrot 10., 11., 13., 14., 15., 16., 21. un 23.punktu.

10. Svītrot 12.punktā vārdus "1.nodaļas 3.paragrāfā un".

11. Aizstāt 22.punktā skaitli "2000" ar skaitli "2005".

12. Izteikt 30.2. un 30.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2. kravām, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos, SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" un 14.1.pielikumā "Noteikumi par autovilcienu, automobiļu, vilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu un nostiprināšanu uz 1520 mm sliežu ceļa platuma 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļu platformām", kā arī šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos, —

"Krava izvietota un nostiprināta atbilstoši 20__.gada ___._______ NTN Nr.___.

Izmantoti stiprināšanas līdzekļi:

"

(norāda stiprināšanas līdzekļu nosaukumu un skaitu, stieples diametru un pavedienu skaitu, kā arī brusu izmērus)

(NTN — kravas izvietošanas un nostiprināšanas shēma);

30.3. kravām, kuras izvietotas un nostiprinātas atbilstoši SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" minētajiem vietējiem tehniskajiem noteikumiem, —

"Krava izvietota un nostiprināta atbilstoši 20__.gada ___._______ VTN Nr.___.

Izmantoti stiprināšanas līdzekļi:

"

(norāda stiprināšanas līdzekļu nosaukumu un skaitu, stieples diametru un pavedienu skaitu, kā arī brusu izmērus)

(VTN — vietējie tehniskie noteikumi);".

13. Svītrot 30.4.apakšpunktā vārdu "apstiprinātajam".

14. Papildināt noteikumus ar 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. daudzkārt izmantojamiem stiprināšanas līdzekļiem, nosūtot tos atpakaļ nosūtītājam, —

"DISL izvietots un nostiprināts atbilstoši 20_.gada __.________ shēmai Nr.___.

Izmantoti stiprināšanas līdzekļi:

"

(norāda stiprināšanas līdzekļu nosaukumu un skaitu, stieples diametru un pavedienu skaitu, kā arī brusu izmērus)

(DISL — daudzkārt izmantojams stiprināšanas līdzeklis)."

15. Papildināt 33.punktu aiz vārdiem "Starptautiskajos tehniskajos noteikumos" ar vārdiem "vai SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros"".

16. Izteikt 36.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"36. Smagsvara kravām (krava, kuras masa, garums vai slodze uz vagona rāmi (grīdu) pārsniedz pieļaujamās normas universālajam ritošajam sastāvam, kuras norādītas SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros") vai kravām, kuru izmēri pēc izvietošanas ritošajā sastāvā ar grīdas augstumu 1300 mm no sliežu galviņas virsmas līmeņa pārsniedz kraušanas gabarītu, iekraušanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas nosacījumi tiek saskaņoti divos posmos:".

17. Papildināt 40.punkta otro teikumu aiz vārdiem "nosūtītājs apstiprina" ar vārdiem "saskaņo ar pārvadātāju".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
23.07.2005