Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.441

Rīgā 2005.gada 14.jūlijā (prot. Nr.36 56.§)

Par Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepciju

 

1.Atbalstīt Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepcijas (turpmāk - koncepcija) kopsavilkumā ietverto risinājuma D variantu.

2.Noteikt Tieslietu ministriju un Aizsardzības ministriju par atbildīgajām institūcijām koncepcijas īstenošanā.

3.Tieslietu ministrijai kopīgi ar Aizsardzības ministriju līdz 2005.gada 1.septembrim izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Valsts zemes dienesta reorganizācijas plānu.

4.Tieslietu ministrijai līdz 2007.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts zemes dienesta institucionālās reorganizācijas rezultātiem un izveidoto zemes politikas īstenošanas modeli.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

 

Ministru kabineta

2005.gada 14.jūlija rīkojums Nr.441

Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepcijas

kopsavilkums

Atbilstoši Tieslietu ministrijas sagatavotajam informatīvajam ziņojumam par zemes politikas īstenošanas institucionālā mehānisma ieviešanu un Valsts zemes dienesta reorganizāciju, kā arī izvērtējot esošo situāciju, Ministru kabinets 2004.gada 30.novembrī (prot. Nr.68 62.§) uzdeva Tieslietu ministrijai līdz 2005.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepciju.

Koncepcijā tiek izvirzītas trīs galvenās problēmas, kuras daļēji ir savstarpēji saistītas un kuru risināšanai nepieciešama Valsts zemes dienesta reorganizācija:

1)konkurence pakalpojumu sniegšanā jomās, kurās pakalpojumus sniedz arī privātais sektors (mērniecība);

2)Valsts zemes dienesta pašreizējā statusa neatbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likumam;

3)ievērojams Aizsardzības ministrijas finansējums kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē, arī civilajā kartogrāfijā.

Funkcijas, ko Valsts zemes dienests veic saskaņā ar likumu, atbilstoši to nozīmei un raksturam var iedalīt šādās grupās:

1)pakalpojumu sniegšana jomās, kurās pakalpojumu tirgū pastāv konkurence (robežu uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana), kā arī robežu uzmērīšana bijušajiem īpašniekiem un to mantiniekiem, invalīdiem un represētajām personām saskaņā ar Ministru kabineta 1993.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.16 "Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību" (tiek izmantoti tikai valsts budžeta finanšu līdzekļi);

2)līdzdalība valsts pārvaldes nodrošināšanā (ģeodēzijas un kartogrāfijas darbu veikšana, Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra un Valsts adrešu reģistra uzturēšana, kadastrālā vērtēšana, būvju tehniskā inventarizācija, telpiskās un kadastra informācijas izplatīšana, Valsts zemes dienesta arhīva sistēmas darbība);

3)līdzdalība valsts pārvaldē (zemes politikas izstrāde, tiesību aktu projektu izstrāde, informatīvo ziņojumu sagatavošana, nozares metodiskā vadība un darbības uzraudzība un kontrole).

Lai, reorganizējot Valsts zemes dienestu, racionāli pārdalītu minētās funkcijas, kā arī risinātu ar to saistītās problēmas, tiek piedāvātas šādas funkciju pārdales un institucionālās reorganizācijas iespējas:

1.Pakalpojumu sniegšana jomās, kurās pakalpojumu tirgū pastāv konkurence (robežu uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcība):

1)no pašreizējām Valsts zemes dienesta funkcijām tiek nodalīta robežu uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcība, un šīs funkcijas tiek pilnībā nodotas privātajam sektoram;

2)no pašreizējām Valsts zemes dienesta funkcijām tiek nodalīta robežu uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcība, un šīs funkcijas tiek pilnībā nodotas no Valsts zemes dienesta atdalāmajai valsts kapitālsabiedrībai, kas būs pārejas posms pirms pakalpojumu sniegšanas nonākšanas brīvajā tirgū un zemes reformas pabeigšanas. Uz minēto valsts kapitālsabiedrību attieksies tādi paši noteikumi un ierobežojumi, kādi attiecas uz pārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Valsts kapitālsabiedrība pārņem Valsts zemes dienesta saistības īpašumu uzmērīšanā un mērniecības kļūdu labošanā.

2.Kartogrāfijas un ģeodēzijas darbu veikšana:

1)ģeodēzijas un kartogrāfijas (arī karšu tiražēšanas) nozare ar nepieciešamajām iekārtām un personālu tiek nodota no Valsts zemes dienesta atdalāmajai civilai valsts aģentūrai Aizsardzības ministrijas padotībā;

2)kartogrāfijas un ģeodēzijas darbus, kā arī ar kadastru saistītās funkcijas turpina veikt Valsts zemes dienests.

3.Līdzdalība valsts pārvaldē (zemes politikas izstrāde, tiesību aktu projektu izstrāde un informatīvo ziņojumu sagatavošana, nozares metodiskā vadība, darbības uzraudzība un kontrole). Par minēto funkciju veikšanu atbildīgās ministrijas:

1)Tieslietu ministrija un Aizsardzības ministrija;

2)Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Aizsardzības ministrija.

Apkopojot minēto informāciju, tiek piedāvāti šādi Valsts zemes dienesta funkciju pārdales un reorganizācijas varianti:

Funkciju grupa

Reorganizācijas varianti

A

B

C

D

1. Pakalpojumu sniegšana

(mērniecība)

Privātais sektors

Valsts

kapitālsabiedrība

Privātais sektors

Valsts

kapitālsabiedrība

2. Kartogrāfijas un ģeodēzijas darbu veikšana

VZD

VZD

AM

AM

3. Ar kadastru saistītās funkcijas

VZD

VZD

VZD

VZD

Saīsinājumi:

VZD - Valsts zemes dienests - valsts tiešās pārvaldes iestāde.

AM - valsts aģentūra Aizsardzības ministrijas padotībā.

Pieņemot jebkuru reorganizācijas modeli, nepieciešams noteikt, kura ministrija būs atbildīga par zemes politikas veidošanu un attīstību.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

14.07.2005