Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

 

Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2004, 9., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "aroddarbību regulējošā likuma" ar vārdiem "attiecīgu likumu".

2. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 2005.gada 1.septembrī spēku zaudē likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996, 22.nr.).";

izteikt 1.1 punktu kā 1.2 punktu un aizstāt ievaddaļā skaitļus un vārdus "2005.gada 1.septembrī" ar skaitļiem un vārdiem "2006.gada 19.maijā";

izslēgt 1.1 punkta 6.apakšpunktu;

aizstāt 4. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2004.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par aroddarbību" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2005.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai likumprojektu, kurā noteikts individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmākais statuss";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Kultūras institūcijas un izglītības iestādes, kuras darbojas kā valsts vai pašvaldības bezpeļņas organizācijas, kā arī pašvaldības zinātniskās institūcijas, kuras darbojas kā pašvaldības bezpeļņas organizācijas, pārveidojamas vai uzsākama to likvidācija (pieteikums iesniedzams Uzņēmumu reģistram) ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim, pamatojoties uz Ministru kabineta vai attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu un ievērojot attiecīgus normatīvos aktus. Šīs kultūras institūcijas, izglītības iestādes un pašvaldības zinātniskās institūcijas līdz to pārveidošanai vai likvidēšanai un attiecīga ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā turpina darboties atbilstoši tiem uzņēmējdarbību regulējošiem likumiem, pamatojoties uz kuriem tās darbojās līdz 2004.gada 15.novembrim.";

papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts zinātniskās institūcijas, kuras darbojas kā valsts bezpeļņas organizācijas, pārveidojamas vai uzsākama to likvidācija (pieteikums iesniedzams Uzņēmumu reģistram) ne vēlāk kā līdz 2006.gada 18.maijam, pamatojoties uz Ministru kabineta vai augstskolas senāta lēmumu un ievērojot attiecīgus normatīvos aktus. Šīs valsts zinātniskās institūcijas līdz to pārveidošanai vai likvidēšanai un attiecīga ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā turpina darboties atbilstoši tiem uzņēmējdarbību regulējošiem likumiem, pamatojoties uz kuriem tās darbojās līdz 2005.gada 1.augustam."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 22.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 6.jūlijā

01.08.2005