Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.486

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 44.§)
Laulības noslēgšanas kārtība brīvības atņemšanas vietā
Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 16.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai, kura atrodas brīvības atņem­šanas vietā (turpmāk — brīvības atņemšanas vietā esošā persona), tiek nodrošināta iespēja noslēgt laulību.

2. Persona, kas vēlas noslēgt laulību ar brīvības atņemšanas vietā esošo personu, vēršas dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības iecirknī atrodas brīvības atņemšanas vieta, vai pie attiecīgās konfesijas garīdznieka (turpmāk — garīdznieks) un aizpilda noteikta parauga iesnieguma veidlapu (pielikums).

3. Laulības noslēgšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz (izņemot dokumentus, kuri ir brīvības atņemšanas vietas administrācijas rīcībā) persona, kas vēlas noslēgt laulību ar brīvības atņemšanas vietā esošo personu.

4. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai garīdznieks salīdzina iesnieguma veidlapā norādītās ziņas ar uzrādītajiem un iesniegtajiem dokumentiem un apliecina tās ar parakstu un zīmogu. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai garīdznieks personai, kas vēlas noslēgt laulību ar brīvības atņemšanas vietā esošo personu, paskaidro, ka iesnieguma veidlapa iesniedzama brīvības atņemšanas vietas administrācijai.

5. Persona, kas vēlas noslēgt laulību ar brīvības atņemšanas vietā esošo personu, nosūta brīvības atņemšanas vietas adminis­trācijai iesnieguma veidlapu pa pastu vai iesniedz to personīgi. Iesniegumam pievieno informāciju, vai aizpildīto iesnieguma veidlapu persona vēlas saņemt personīgi vai pa pastu.

6. Brīvības atņemšanas vietas administrācija nodod saņemto iesnieguma veidlapu brīvības atņemšanas vietā esošajai personai, un minētā persona aizpilda iesnieguma veidlapu, norādot ziņas par sevi.

7. Brīvības atņemšanas vietas priekšnieks ar parakstu un zīmogu apliecina brīvības atņemšanas vietā esošās personas parakstu. Aizpildīto iesniegu­ma veidlapu personai, kas vēlas noslēgt laulību ar brīvības atņemšanas vietā esošo personu, izsniedz personīgi vai nosūta pa pastu.

8. Persona, kas vēlas noslēgt laulību ar brīvības atņemšanas vietā esošo personu, iesniedz aizpildīto iesnieguma veidlapu dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības iecirknī atrodas brīvības atņemšanas vieta, vai garīdzniekam. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda likumā noteiktu personu apliecinošu dokumentu.

9. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai garīdznieks pieņem iesnieguma veidlapu, vienojas ar brīvības atņemšanas vietas administrāciju un personu, kas vēlas noslēgt laulību ar brīvības atņemšanas vietā esošo personu, par laulības noslēgšanas dienu un laiku un veic izsludināšanu.

10. Ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, atrodas brīvības atņemšanas vietā, tās rakstiski informē brīvības atņemšanas vietas administrāciju par vēlēšanos noslēgt laulību.

11. Laulības noslēgšanai nepieciešamos dokumentus nodrošina personas, kuras vēlas noslēgt laulību. Ja personām nav laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu, tos pieprasa ar pilnvarotas personas vai brīvības atņemšanas vietas administrācijas starpniecību.

12. Brīvības atņemšanas vietu administrācijas vienojas, kurā no brīvības atņemšanas vietām tiks noslēgta laulība.

13. Tās brīvības atņemšanas vietas administrācijas pārstāvis, kurā tiks noslēgta laulība, dzimtsarakstu nodaļā saņem iesnieguma veidlapu.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētajā brīvības atņemšanas vietā esošā persona iesnieguma veidlapā norāda ziņas par sevi.

15. Brīvības atņemšanas vietas priekšnieks ar parakstu un zīmogu apliecina brīvības atņemšanas vietā esošās personas parakstu un nosūta iesnieguma veidlapu otras personas brīvības atņemšanas vietas administrācijai.

16. Otra brīvības atņemšanas vietā esošā persona iesnieguma veidlapā norāda ziņas par sevi. Brīvības atņemšanas vietas priekšnieks ar parakstu un zīmogu apliecina personas parakstu un nosūta iesnieguma veidlapu dzimtsarakstu nodaļai, kuras teritorijā tiks noslēgta laulība, vai garīdzniekam.

17. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai garīdznieks pieņem iesnieguma veidlapu, vienojas ar brīvības atņemšanas vietas administrāciju par brīvības atņemšanas vietās esošo personu laulības noslēgšanas dienu un laiku un veic izsludināšanu.

18. Brīvības atņemšanas vietas administrācija nodrošina laulības noslēg­šanu piemērotās brīvības atņemšanas vietas telpās un noteiktajā laikā, kā arī laulības noslēgšanas dalībnieku drošību.

19. Visus izdevumus, kas saistīti ar laulības noslēgšanu, sedz personas, kuras vēlas noslēgt laulību.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.486

01.PNG (20538 bytes)

02.PNG (67962 bytes)

03.PNG (61917 bytes)

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
06.07.2005