Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.469

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 25.§)
Uzņēmumu reģistra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Uzņēmumu reģistrs ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Uzņēmumu reģistra funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Uzņēmumu reģistra funkcijas un uzdevumi noteikti likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un citos normatīvajos aktos, kas regulē Uzņēmumu reģistra darbību.

3. Uzņēmumu reģistrs atbilstoši kompetencei ir tiesīgs:

3.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no privātpersonām;

3.2. sniegt priekšlikumus par nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādi;

3.3. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus.

III. Uzņēmumu reģistra struktūra un amatpersonu kompetence

4. Uzņēmumu reģistra darbu vada Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs (turpmāk – galvenais valsts notārs).

5. Galveno valsts notāru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā tieslietu ministrs. Galveno valsts notāru atbrīvo no amata tieslietu ministrs, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu. Galvenais valsts notārs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

6. Galvenais valsts notārs veido Uzņēmumu reģistra iekšējo organizatorisko struktūru.

IV. Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

7. Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskumu nodrošina galvenais valsts notārs.

8. Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība un galvenā valsts notāra lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanas kārtība noteikta likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Administratīvā procesa likumā.

9. Galvenā valsts notāra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā, ja šo noteikumu 8.punktā minētajos ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

10. Uzņēmumu reģistrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par Uzņēmumu reģistra funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

V. Noslēguma jautājums

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumus Nr.44 “Uzņēmumu reģistra nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 27.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
02.07.2005