Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.472

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 26.§)
Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību
Izdoti saskaņā ar Dizainparaugu likuma 35.pantu

1. Noteikumi nosaka Dizainparaugu likumā noteikto valsts nodevu apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. par dizainparauga pieteikuma iesniegšanu – 42,69 euro;

2.2. iesniedzot kompleksu pieteikumu, par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu:

2.2.1. no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam – 28,46 euro;

2.2.2. sākot ar vienpadsmito dizainparaugu – 21,34 euro;

2.3. par grozījumu izdarīšanu pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas – 21,34 euro;

2.4. par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju – 64,03 euro;

2.5. par katru publikācijā ietverto papildu attēlu – 21,34 euro;

2.6. par publikācijas atlikšanu saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19.panta pirmo daļu – 35,57 euro;

2.7. par reģistrācijas atjaunošanu saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31.panta otro daļu:

2.7.1. uz otro termiņu – 170,74 euro;

2.7.2. uz trešo termiņu – 227,66 euro;

2.7.3. uz ceturto termiņu – 284,57 euro;

2.7.4. uz piekto termiņu – 341,49 euro;

2.7.5. papildnodeva par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām – 64,03 euro;

2.8. par Dizainparaugu likuma 32.pantā minētā termiņa:

2.8.1. pagarināšanu – 28,46 euro;

2.8.2. atjaunošanu – 42,69 euro;

2.9. par apelācijas iesniegšanu, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu, – 170,74 euro;

2.10. par iebilduma iesniegšanu pret dizainparauga reģistrāciju – 170,74 euro;

2.11. par dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrāciju (arī licences līguma grozījumi vai darbības izbeigšana) – 42,69 euro;

2.12. par grozījumu un labojumu izdarīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā (arī dizainparauga svītrošana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36.panta pirmo daļu) – 28,46 euro;

2.13. par apliecināta izraksta, noraksta vai kopijas izgatavošanu no Valsts dizainparaugu reģistra dokumentiem un materiāliem saskaņā ar Dizainparaugu likuma 34.panta sesto daļu:

2.13.1. dokuments, kas apliecina dizainparauga pieteikuma prioritāti, – 8,54 euro;

2.13.2. citi dokumenti vai materiāli:

2.13.2.1. par katra dokumenta vai materiāla pirmo lappusi – 2,13 euro;

2.13.2.2. par katru turpmāko lappusi – 0,28 euro;

2.14. par reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu – 42,69 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.961 redakcijā)

3. Ja dizainparaugu reģistrācijai piesaka:

3.1. dizainers, kurš radījis attiecīgo dizainparaugu, valsts nodevu maksā 40% apmērā no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām nodevu likmēm;

3.2. skolēns, students vai pensionārs, kurš radījis attiecīgo dizainparaugu, valsts nodevu maksā 20% apmērā no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām nodevu likmēm.

4. Valsts nodeva maksājama pirms šajos noteikumos minēto darbību veikšanas, ja Dizainparaugu likumā nav noteikta cita valsts nodevas maksāšanas kārtība.

5. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
01.01.2014