Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.08.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.339

Rīgā 2005.gada 17.maijā (prot. Nr.30 23.§)
Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 382)

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
6. panta otro daļu un 30. panta otro daļu
(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pārvadātājs veic pasažieru pārvadājumus ar autobusu un kravas pārvadājumus ar kravas automobili (turpmāk – autopārvadājumi), izmantojot citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

2. Ārvalstu pārvadātājs starptautiskajiem autopārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā izmanto nomātu autotransporta līdzekli, kas reģistrēts vai laists apgrozībā saskaņā ar pārvadātāja reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.

3. Lai veiktu autopārvadājumus ar citas personas īpašumā esošu autotrans­porta līdzekli, pārvadātājs noslēdz ar autotransporta līdzekļa īpašnieku rakstisku nomas līgumu, kurā norādīts, ka nomas līguma darbības laikā autopārvadājumus ar iznomāto autotransporta līdzekli drīkst veikt tikai nomnieks. Nomniekam aizliegts slēgt autotransporta līdzekļa apakšnomas līgumu.

4. Nomātajam autotransporta līdzeklim jābūt reģistrētam Latvijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autotransporta līdzekļu reģistrāciju.

5. Nomas līgums attiecas tikai uz autotransporta līdzekļa iznomāšanu. Līgumu nedrīkst papildināt ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts ar to pašu iznomātāju par autotransporta līdzekļa vadīšanu un apkalpi.

6. Veicot autopārvadājumu, pārvadātājs ir atbildīgs par nomātā autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un transportlīdzekļu tehnisko apskati un kontroli uz ceļiem.

7. Veicot autopārvadājumu ar citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, autotransporta līdzekļa vadītājam papildus citiem dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un autopārvadājumiem, autotransporta līdzeklī nepieciešami šādi dokumenti:

7.1. autotransporta līdzekļa nomas līgums vai apliecināts nomas līguma izraksts, kurā norādīts autotransporta līdzekļa iznomātāja un nomnieka nosaukums (fiziskām personām — vārds un uzvārds), nomas līguma noslēgšanas datums un darbības laiks, kā arī informācija par autotransporta līdzekli (marka, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs un identifikācijas (šasijas) numurs). Minētais līgums vai tā izraksts nav nepieciešams, ja pārvadātājs norādīts autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā kā turētājs;

7.2. autotransporta līdzekļa vadītāja darba līgums, kas noslēgts ar nomnieku, vai apliecināts darba līguma izraksts, ja autotransporta līdzekļa vadītājs nav individuālais komersants.

8. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr. 212)

9. (Svītrots ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 99)

10. (Svītrots ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 382)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.521 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Direktīvas 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
24.08.2019