Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.64

Rīgā 2005.gada 29.martā

Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2004.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.164

Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 6.panta 4.punktu, izdarīt zemkopības ministra 2004.gada 24.aprīļa rīkojumā Nr.164 "Par sarakstu apstiprināšanu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. pielikuma A daļas I iedaļas 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Koksnes iepakojamais materiāls, kurš tiek ievests no trešajām valstīm, izņemot Šveici, un kas tiek izmantots dažādu kravu pārvadājumos (kastes, redeļkastes, kabeļspoles un līdzīgs iepakojamais materiāls, paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņu apmales), izņemot neapstrādātu koksni, kuras biezums ir 6 mm un mazāk, un apstrādātu koksni, kuras izgatavošanā izmantota līme, karstums, spiediens vai to kombinācija

Koksnes iepakojamam materiālam jābūt:

- izgatavotam no nomizota apaļkoka

- piemērotam vienam no Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartā Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starp­tautiskajā tirdzniecībā" 1.pielikumā noteiktajiem pasākumiem

- marķētam ar marķējumu, kurā:

a) norāda valsts ISO kodu, kodu, kas identificē ražotāju, un pasākuma kodu, kas ticis piemērots attiecīgajam koksnes iepakojamajam materiālam saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 2.pielikumu. Marķējumā pielietotā pasākuma kodu papildina ar burtiem "DB" (debarking)

un

b) norāda Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas logo saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 2.pielikumu, ja koksnes iepakojamais materiāls izgatavots, labots vai pārstrādāts pēc 2005.gada 1.marta.

Šo prasību līdz 2007.gada 31.decembrim nepiemēro koksnes iepakojamajam materiālam, kas izgatavots, labots vai pārstrādāts līdz 2005. gada 28. februārim.

Prasību, ka koksnes iepakojamam materiālam jābūt izgatavotam no nomizota apaļkoka, piemēro ar 2006. gada 1. martu."

2. Izteikt 4. pielikuma A daļas I iedaļas 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Koksne kravas stiprinājumos vai balstos, (arī tāda, kurai nav saglabāta tās dabiski apaļā virsma), kura tiek ievesta no trešajām valstīm, izņemot Šveici, un ko izmanto dažādu kravu pārvadājumos, kas nav koksnes kravas, izņemot šādu koksni:

- neapstrādātu koksni, kuras biezums ir 6 mm un mazāk,

- apstrādātu koksni, kuras izgatavošanā izmantota līme, karstums, spiediens vai to kombinācija

Koksnei jābūt:

a) iegūtai no nomizota apaļkoka un:

- tai ir piemērots viens no Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starp­tautiskajā tirdzniecībā" 1.pielikumā noteiktajiem pasākumiem

- koksnei jābūt marķētai ar marķējumu, kurā norāda valsts ISO kodu, kodu, kas identificē ražotāju, un pasākuma kodu, kas ticis piemērots attiecīgajam koksnes iepakojamajam materiālam saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 2.pielikumu. Marķējumā pielietotā pasākuma kodu papildina ar burtiem "DB" (debarking) vai

līdz 2007. gada 31. decembrim:

b) ir jābūt izgatavotai no koksnes, kurai ir pilnībā noņemta miza un nav invadēta ar kaitēkļiem un nav dzīvu kaitēkļu pazīmju.

Prasību, ka koksnes iepakojamam materiālam jābūt izgatavotam no nomizota apaļkoka, piemēro ar 2006. gada 1. martu."

 

3. Papildināt rīkojuma 2.punktu aiz vārdiem "un pret to izplatību Kopienā" ar tekstu šādā redakcijā:

"Padomes 2005.gada 28.februāra Direktīvas Nr.15, ar kuru groza IV pielikumu Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā."

4. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Zemkopības ministrs M.Roze

06.04.2005