Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.4

Rīgā 2005.gada 24.februārī

Kārtība pārtikas paraugu ņemšanai, sagatavošanai un laboratoriskai testēšanai patulīna koncentrācijas noteikšanai un testēšanas rezultātu izvērtēšanai

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 334 "Noteikumi par pārtikas piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un marķējumam" 14.punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka:

1.1. kārtību, kādā Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk - dienests) pilnvarotas amatpersonas oficiālās kontroles veikšanai ņem pārtikas paraugus, sagatavo nosūtīšanai uz akreditētu laboratoriju (turpmāk - laboratorija) un izvērtē testēšanas pārskatus patulīna koncentrācijas noteikšanai;

1.2. patulīna laboratoriskās testēšanas kritērijus.

II. Paraugu ņemšana un sagatavošana

2. Paraugu ņemšanas un sagatavošanas laikā dienesta amatpersona veic drošības pasākumus, lai novērstu izmaiņas, kas var padarīt paraugu nereprezentatīvu.

3. Sākumparaugus atlasa no katras novērtējamās partijas vai partijas daļas dažādās partijas vietās. Viena sākumparauga svars ir vismaz 100 grami. Paralēlo parau­gu ņem vienlaikus ar paraugu oficiālai kontrolei un pēc vienādas metodikas.

4. Pārtikas beramkravām ņem šādu sākumparaugu skaitu:

Partijas svars (kg)

Sākumparaugu skaits

mazāks par 50

3

no 50 līdz 500

5

lielāks par 500

10

 

5. Iepakotai pārtikai ņem šādu sākumparaugu skaitu:

Iepakojumu (vienību) skaits partijā

Sākumparaugu skaits

No 1 līdz 25

1 iepakojums vai 1 vienība

No 26 līdz 100

5% iepakojumu vai vienību, bet ne mazāk par 2 iepakojumiem vai vienībām

Lielāks par 100

5% iepakojumu vai vienību, bet ne vairāk par 10 iepakojumiem vai vienībām

 

6. Šķidros pārtikas produktus, ja partija iepildīta vienā tvertnē, tieši pirms paraugu ņemšanas samaisa un no partijas ņem trīs sākumparaugus.

7. Ņemtos sākumparaugus apvieno un izveido kopējo paraugu, kas vienlaikus ir laboratorijas paraugs. Laboratorijas parau­ga svars nav mazāks par vienu kilogramu, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, ņemot kā paraugu vienu iepakojumu.

8. Laboratorijas paraugu ievieto tīrā, ķīmiski neaktīva materiāla iepakojumā, kas nodrošina aizsardzību pret piesārņošanu un parauga īpašību izmaiņām.

9. Dienesta amatpersona paraugu identificē, marķē un noplombē paraugu ņemšanas vietā.

10. Laboratorijas paraugu līdz trans­portēšanai un transportēšanas laikā pasargā pret parauga īpašību izmaiņām. Laboratorijā veic laboratorijas parauga homogenizāciju.

III. Laboratoriskās testēšanas kritēriji

11. Patulīna koncentrācijas testēšanai izmanto metodi, kas atbilst šādiem kritērijiem:

Koncentrācija

?g/kg

Patulīns

RSDr (%)

RSDR (%)

Atgūstamība (%)

< 20

30

40

50 līdz 120

20-50

20

30

70 līdz 105

> 50

15

25

75 līdz 105

 

Precizitātes parametrus aprēķina pēc Horvica vienādojuma:

RSDR = 2(1-0,5logC),

kur

- RSDR - relatīvā standartnovirze, ko aprēķina pēc rezultātiem, kuri iegūti reproducējamības apstākļos [(sR/) × 100].

- C - koncentrācijas attiecība (t.i., 1 = 100g/100g, 0,001 = 1,000 mg/kg).

12. Testēšanas rezultātu protokolē ar atgūstamību. Protokolā norāda rezultātu izteiksmes veidu un atgūstamības līmeni. Analīzes rezultātu protokolē, izmantojot šādu formulu:

x+/-U, kur

x - analīzes rezultāts,

U - mērījuma nenoteiktība.

IV. Testēšanas rezultātu izvērtēšana

13. Patulīna koncentrāciju pārtikas produktos izvērtē saskaņā ar Komisijas 2001. gada 8. marta regulu (EK) Nr. 466/2001, ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos (turpmāk - Komisijas regula Nr. 466/2001). Laboratorisko izmeklējumu rezultāti attiecināmi uz visu partiju vai novērtēšanai pakļauto partijas daļu.

14. Parauga testēšanu atkārto, ja pir­majā testēšanā noteiktā patulīna koncentrācija ir vairāk nekā 80% no maksimāli pieļaujamās patulīna koncentrācijas attiecīgajā pārtikas produktā.

15. Partija ir pieņemama, ja pirmajā testēšanā noteiktā patulīna koncentrācija ir ne vairāk kā 80% no pieļaujamās patulīna koncentrācijas attiecīgajā pārtikas produktā vai, ja nepieciešama atkārtota testēšana, tad vidējā vērtība, kas iegūta no pirmās un atkārtotās testēšanas rezultātiem, nepārsniedz maksimāli pieļaujamo patulīna koncentrāciju pārtikas produktā, kas noteikta Komisijas regulā Nr. 466/2001.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Instrukcijā iekļautas tiesību normas saskaņā ar Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīvu 2003/78/EK, ar ko paredz paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes patulīna līmeņa oficiālajai pārbaudei pārtikas produktos.

Saskaņots ar Tieslietu ministriju 2005.gada 17.februārī.

Zemkopības ministrs M.Roze

23.03.2005