Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā) un vārdu "valdība" (attiecīgā locījumā ) - ar vārdiem "Ministru kabinets" (attiecīgā locījumā).

2.Papildināt 3.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Izņēmuma kārtā materiālos resursus var aizdot kārtējo tautsaimniecības jautājumu risināšanai vai sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1pantu."

3. Aizstāt 5.pantā, 6.panta 3.punktā un 23.pantā vārdus "Augstākā Padome" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Saeima" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt 6.panta 4.punktā vārdus "Latvijas Republikas likumos un Augstākās Padomes lēmumos" ar vārdiem "likumos un citos normatīvajos aktos".

5. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "komitejas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "jārisina likumdošanas aktos" ar vārdiem "izlemjami normatīvajos aktos".

6. Papildināt likumu ar 14.1pantu šādā redakcijā:

"14.1pants. Izņēmuma kārtā ar iekš­lietu ministra atļauju un viņa noteiktajā termiņā materiālos resursus var aizdot sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu, ar kuru atļauj aizdot materiālos resursus, viņš iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu informatīvo ziņojumu."

7. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Kontroli pār atbildīgo glabātāju darbībām ar materiālajām rezervēm veic Ministru kabinets vai citas institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

8. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Materiālo rezervju atbildīgie glabātāji ir atbildīgi Ministru kabinetam un citām valsts institūcijām par valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības nodrošināšanas uzdevumu izpildi, izveidoto rezervju uzkrāšanu, uzglabāšanu, atjaunināšanu, nomaiņu un aizdoto resursu atdošanu atpakaļ materiālajās rezervēs."

9.Aizstāt 26.pantā vārdus "valdības noteiktā valsts institūcija uzliek" ar vārdiem "vainīgā fiziskā vai juridiskā persona maksā".

10.Izslēgt 28.pantu.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 3.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 18.februārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 4.martu.

04.03.2005