Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.100

Rīgā 2005.gada 8.februārī (prot. Nr.8 22.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos"
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Notei­kumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 49.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Latvijas kombinētajai nomenklatūrai" ar vārdiem "Kombinētajai nomenklatūrai".

2. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā re­dakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīvas 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produk­tos un uz tiem;

2) Komisijas 2002.gada 11.jūlija Direktīvas 2002/63/EK, ar ko nosaka Kopienas paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz to virsmas un ar ko atceļ direktīvu 79/700/EEK."

3. Izteikt 2.pielikuma 1.tabulas 52.punktu šādā redakcijā:

"52.

Ciklanīds

0,01* p1

0,01* p1

0,01* p1"

4. Papildināt 2.pielikuma 1.tabulu ar 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59. un 60.punktu šādā redakcijā:

"53.

Pendimetalīns

0,05*q1

0,05*q1

0,05*q1

54.

Nitrofēns

0,01*

0,01*

0,01*

55.

Dzīvsudraba savienojumi
(to summa)

0,01*

0,01*

0,01*

56.

Kampehlors (38*)

0,05** (izņemot putnu gaļu)

0,01*

0,01

57.

1,2-dihloretāns

0,1*

0,1*

0,1*

58.

Binapakrils

0,01*

0,01*

0,01*

59.

Etilēnoksīds (39*)

0,02*

0,02*

0,02*

60.

Kaptafols

0,01*

0,01*

0,01*"

5. Izteikt 2.pielikuma 2.tabulas 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"32.

a) Metilkrezoksims (25*)

0,02*p - gaļā, aknās un taukos 0,05p - nierēs

b) Metilkrezoksims

0,05*p

0,02*p

33.

Spiroksamīna karboksilikskābe (*26)

0,2p - ex 0206 - nierēs un aknās

0,05*p - pārējos produktos

0,02p

0,05*p"

6. Izteikt 2.pielikuma 2.tabulas 38., 39., 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"38.

Proheksadions (27*)

0,05*p

0,01*p

0,05*p

39.

Fluroksaipirs

0,5p - ex 0206 - nierēs

0,05*p - pārējos produktos

0,05*p

0,05*p

40.

Pimetrozīns

0,01*p

0,01*p

0,01*p

41.

Bentazons

0,05*p

0,02*p

0,05*p

42.

Piridāts (28*)

0,4p - aknās (izņemot putnu aknas)

0,05p* - pārējos produktos

0,05*p

0,05*p"

7. Izteikt 2.pielikuma 2.tabulas 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56.punktu šādā redakcijā:

"49.

2, 4- D

1q - nierēs

(izņemot putnu nieres)

0,05*q - pārējos produktos

0,01*q

0,01*q

50.

Famoksadons

0,05*r

0,05*r

0,05*r

51.

Sulfosulfurons

0,05*r

0,05* r

0,05*r

52.

Fenheksamīds

0,05*r

0,05* r

0,05*r

53.

Metil-S-acibenzolārs

0,02*r

0,02*r

0,02*r

54.

Dikvāts

0,05*r

0,05*r

0,05*r

55.

Isoproturons

0,05*r

0,05*r

0,05*r

56.

Etofumezāts (37*)

0,1*r

0,1*r

0,1*r"

8. Papildināt 2.pielikuma 2.tabulu ar 57., 58., 59., 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"57.

2,4-DB

0,05*s - gaļā

0,1s - aknās, nierēs

0,01*s

0,05*s

58.

Oksasulfurons

0,05*s

59.

Metilparations (40*)

0,02*

0,02*

0,02*

60.

Fenamifoss (41*)

0,01*

0,005*

0,01*

61.

Dinosebs

0,01*

0,01*

0,01*"

9. Papildināt 2.pielikuma piezīmes ar 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56.piezīmi šādā redakcijā:

"46. p1 — Eiropas Savienībā līdz 2007.gada 14.jūlijam noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas, ja netiek grozīts, pēc 2007.gada 14.jūlija uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

47. q1 — Eiropas Savienībā līdz 2007.gada 31.decembrim noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas, ja netiek grozīts, pēc 2007.gada 31.decembra uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

48. r — Eiropas Savienībā līdz 2007.gada 14.jūlijam noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas, ja netiek grozīts, pēc 2007.gada 14.jūlija uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

49. s — Eiropas Savienībā līdz 2007.gada 31.decembrim noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas, ja netiek grozīts, pēc 2007.gada 31.decembra uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

50. p — Eiropas Savienībā līdz 2007.gada 4.janvārim noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas, ja netiek grozīts, pēc 2007.gada 4.janvāra uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

51. q — Eiropas Savienībā līdz 2005.gada 12.jūnijam noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, kas, ja netiek grozīts, pēc 2005.gada 12.jūnija uzskatāms par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

52.** — indikatorsavienojumi Nr.26 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,10,10-okta­hlorbornāns,

Nr.50 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,9,10, 10-nona­hlorbornāns,

Nr.62 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonahlorbornāns.

53. (38*) — trīs indikatorsavienojumu — Nr.26, 50 un 62 — summa.

54. (39*) — etilēnoksīda un 2-hloretanola summa, izteikta kā etilēnoksīds.

55. (40*) — metilparationa un metilparaoksona summa, izteikta kā metilparations.

56. (41*) — fenamifosa, tā sulfoksīda un sulfāna summa, izteikta kā fenamifoss."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
12.02.2005