Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.94

Rīgā 2005.gada 1.februārī (prot. Nr.7 45.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 138.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais, kurš:".

2. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"."

3. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šo noteikumu 3.3.apakšpunkta nosacījumi neattiecas uz šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto studējošo, kurš, studējot augstākās izglītības programmā, vienlaikus veic pedagoģisko un zinātnisko darbību augstākās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādes dibinātā valsts bezpeļņas zinātniskajā vai mācību uzņēmumā (institūtā, centrā, klīnikā, izmēģinājumu stacijā, observatorijā un citā uzņēmumā), kā arī zinātniskajā, izglītības vai ārstniecības iestādē, ja tā piedalās augstākās izglītības programmu īstenošanā."

4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. No augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt:

4.1. stipendiju studiju programmas apguvei:

4.1.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā — 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);

4.1.2. doktora studiju programmas studentam — 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);

4.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru;

4.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru."

5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Lai varētu saņemt šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisijā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu stipendijas saņemšanai (pielikums);

9.2. izziņu no darba vietas, ja studējošais ir darba ņēmējs, kuru nodarbina darba devējs."

6. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja stipendiāts kļuvis par darba ņēmēju vai pašnodarbināto, viņam ir pienākums informēt stipendiju piešķiršanas komisiju par neatbilstību šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajam nosacījumam."

7. Izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus);".

8. Izteikt 11.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:".

9. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija semestra laikā atceļ lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona:

18.1. sniegusi nepatiesu informāciju;

18.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

18.3. pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

18.4. stipendijas saņemšanas laikā ir kļuvusi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto, izņemot šo noteikumu 3.1 punktā minētos studējošos."

10. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
Pielikums
Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumiem Nr.94
Iesniegums stipendijas saņemšanai

1.PNG (23785 bytes)

2.PNG (55509 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
11.02.2005