Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 155.13 pantu šādā redakcijā:

"155.13 pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšanu darījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz diviem tūkstošiem latu."

2. Papildināt 215.1panta pirmo daļu pēc skaitļa "155.6" ar skaitli "155.13".

3. 233.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "80.1 un 81.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "80.1, 81. un 155.13pantā";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Valsts meža dienesta ģenerāldirektors - uzlikt naudas sodu līdz diviem tūkstošiem latu un atņemt medīšanas tiesības;";

papildināt otro daļu ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

"2) virsmežziņi - uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš latiem un atņemt medīšanas tiesības;";

uzskatīt līdzšinējo 2. un 3.punktu attiecīgi par 3. un 4.punktu.

4. Papildināt 274.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā panta otrajā daļā noteiktais neattiecas uz apaļajiem kokmateriāliem. Ja persona pierāda īpašuma tiesības uz izņemtajiem un realizētajiem kokmateriāliem, šai personai atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 4.februārī

18.02.2005