Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr.15

Rīgā 2005. gada 28. janvārī (prot. Nr.4, 2. p.)

Par "Noteikumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atzinumu sniegšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, tā atbildīgajai personai un darbiniekam, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā" apstiprināšanu

Lai nodrošinātu 2005.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.21 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi" Pārejas jautājumu 4. un 5.punkta izpildi un pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17.panta 2.punktu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt "Noteikumus par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atzinumu sniegšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, tā atbildīgajai personai un darbiniekam, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā" (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Brazovskis

 

Noteikumi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atzinumu sniegšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, tā atbildīgajai personai un darbiniekam, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā"

1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. "Noteikumi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atzinumu sniegšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, tā atbildīgajai personai un darbiniekam, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā" izstrādāti, lai nodrošinātu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.21 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi" (turpmāk tekstā - "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi") izpildi.

1.2. Lai saņemtu atzinumu, personai ir jānokārto speciālā zināšanu pārbaude (turpmāk tekstā arī - eksāmens) Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk tekstā - Komisija) un viņai jābūt atbilstošai darba pieredzei.

1.3. Eksāmens "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumu" 17.panta pirmajā daļā minētajām personām sastāv no 50 jautājumiem, kas izstrādāti, pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, likumu "Par apdrošināšanas līgumu", Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu, likumu "Par nodokļiem un nodevām" un "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumiem". Katram jautājumam ir četri atbilžu varianti. Personai ir jāizvēlas viena pareizā atbilde.

1.4. Eksāmens "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumu" 17.panta otrajā daļā minētajām personām sastāv no 30 jautājumiem, kas izstrādāti, pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, likumu "Par apdrošināšanas līgumu", Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumiem". Katram jautājumam ir četri atbilžu varianti. Personai ir jāizvēlas viena pareizā atbilde.

2. ATZINUMU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Persona (turpmāk tekstā arī - pretendents), kura vēlas iegūt atzinumu, iesniedz Komisijā dokumentu, kas apliecina viņas pieredzes atbilstību "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumu" 17.panta prasībām. Komisija izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību minēto noteikumu prasībām.

2.2. Komisija pretendentam izsniedz speciālās zināšanu pārbaudes jautājumus (bez atbilžu variantiem) un informē pretendentu par likumdošanas aktiem, kuri ir jāapgūst, lai varētu sekmīgi nokārtot eksāmenu, kā arī nosaka eksāmena dienu.

2.3. Pretendents eksāmenam gatavojas patstāvīgi.

2.4. Pretendents eksāmenu kārto rakstveidā valsts valodā.

2.5. Eksāmena kārtošanas ilgums ir viena stunda. "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumu" 17.panta pirmajā daļā minētajām personām eksāmens ir nokārtots, ja atbildēs nav vairāk par trim kļūdām, bet "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumu" 17.panta otrajā daļā minētajām personām eksāmens ir nokārtots, ja atbildēs nav vairāk par divām kļūdām.

2.6. Speciālo zināšanu pārbaudi pieņem Komisijas Licencēšanas daļas licencēšanas eksperts.

2.7. Komisija nodrošina pretendentu ar pārbaudes materiāliem eksāmena laikā (jautājumi ar atbilžu variantiem, atbilžu lapa). Visi pārbaudes materiāli pēc ek­sāmena jānodod licencēšanas ekspertam.

2.8. Pretendenta rakstveida atbildes pēc eksāmena nokārtošanas licencēšanas eksperts pārbauda un paziņo pretendentam rezultātu.

28.01.2005
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.