Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Skaidrojumi"
Atlasīti: 79
Aizmirstie, cedētie parādi un to piedziņa. Kad un kam jāmaksā? 05.01.2022., Intervija LV portāls
Kas ir patapinājuma līgums un kādos gadījumos to slēdz 29.12.2021., Intervija LV portāls
Augstākās tiesas Senāta jaunākās atziņas patērētāju tiesību aizsardzības jomā 25.11.2021., Tiesāšanās LV portāls
#zinisavastiesības – fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām līdz 5000 eiro 17.09.2021., Intervija LV portāls
Īpašuma atmešanas tiesiskais regulējums – ļoti šaurs 14.09.2021., Problēma LV portāls
Kas ietilpst terminā mājsaimniecība, un vai personai ir tiesības uz palīdzību 04.08.2021., E-konsultācija LV portāls
Nākotnes pilnvarojums – kad un kāpēc ir vērts apsvērt tā nepieciešamību 06.04.2021., Skaidrojums LV portāls
Kā rīkoties, ja internetā tiek izplatītas nepatiesas ziņas 23.02.2021., E-konsultācija LV portāls
Kādos gadījumos slēdz draudzības pirkuma līgumu 17.02.2021., Skaidrojums LV portāls
Kas ir izlīgums civilprocesā 20.07.2020., Skaidrojums LV portāls
Covid-19 ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi civiltiesiskajās attiecībās 25.06.2020., Viedoklis LV portāls
Mantinieks no apdāvinātā ir tiesīgs izprasīt savu daļu 15.05.2020., E-konsultācija LV portāls
Papildināts Covid-19 radīto seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumu klāsts 08.04.2020., Skaidrojums LV portāls
Kurš ir atbildīgs par elektroiekārtām daudzdzīvokļu namā 05.03.2020., E-konsultācija LV portāls
Kas ir parāda cedēšana 12.02.2020., Skaidrojums LV portāls
Spriedums Nacionālās bibliotēkas būvniecības strīdā – tiesa prasību noraidījusi 04.10.2019., No tiesas zāles LV portāls
Ja laulāto kopīgs kredīts atrodas piedziņas procesā 20.05.2019., E-konsultācija LV portāls
Juridiskai personai pilnvara transportlīdzekļu reģistrācijai – elektroniski vai pie notāra 02.01.2019., Stājas spēkā LV portāls
Kopīpašums un komunālo pakalpojumu parādi 29.10.2018., E-konsultācija LV portāls
Atgādinājums pārtrauc noilgumu 22.12.2017., E-konsultācija LV portāls
Pacienta pilnvarojuma regulējums 03.11.2017., E-konsultācija LV portāls
Darba līguma vai uzņēmuma līguma slēgšana 16.10.2017., E-konsultācija LV portāls
Dāvinājumu ar uzlikumu var pārdot izsolē 14.09.2017., E-konsultācija LV portāls
Kad apstājas procentu pieaugums? 07.09.2017., E-konsultācija LV portāls
Mantinieki var izprasīt neatņemamās daļas 28.08.2017., E-konsultācija LV portāls
Var prasīt atbildību par goda un cieņas aizskaršanu sociālajos tīklos 01.08.2017., E-konsultācija LV portāls
Atgādinājums parādniekam pārtrauc noilgumu 06.07.2017., E-konsultācija LV portāls
Parādnieks var prasīt uzrādīt piedziņu pamatojošus dokumentus 05.07.2017., E-konsultācija LV portāls
Nepamatoti saņemtais ir jāatdod 22.06.2017., E-konsultācija LV portāls
Apsaukāšanās ir amorāla rīcība 15.06.2017., E-konsultācija LV portāls
Pamatlīdzekļu iznomāšana pašnodarbinātām personām 24.05.2017., E-konsultācija LV portāls
Likumisko procentu aprēķins saistību piespiedu izpildei 17.05.2017., E-konsultācija LV portāls
Nomas līgums un apakšnoma 15.05.2017., E-konsultācija LV portāls
Zemes piespiedu nomas attiecību tiesiskais pamats 11.05.2017., E-konsultācija LV portāls
Laulātā parādsaistību attiecināmība uz otru laulāto 05.04.2017., E-konsultācija LV portāls
Pirmpirkuma tiesības jāizmanto divu mēnešu laikā 27.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Simulatīvs darījums 27.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Vai uz mantojumu var pieteikties māte un meita? 27.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Vienošanās vai servitūta noteikšana tiesas ceļā 23.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Nokavējuma procentus tiesu izpildītājs nepiemēro 15.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Prokūrista atbildība 13.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Piedziņu var vērst pret galvotāju 08.03.2017., E-konsultācija LV portāls
2009. gadā piespriesta soda piedziņa šobrīd ir iespējama 06.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Naudas dāvinājumu var noformēt rakstveida līgumā, taču tas nav obligāti 20.02.2017., E-konsultācija LV portāls
Kas jāzina par uztura līguma slēgšanu 17.02.2017., Skaidrojums LV portāls
Nekustamā īpašuma domājamās daļas trešajai personai nevar atmest 16.02.2017., E-konsultācija LV portāls
Ir tiesības prasīt morālo kompensāciju 09.09.2016., E-konsultācija LV portāls
Lietā esošu vairāku parādnieku saistības ir solidāras 16.11.2015., E-konsultācija LV portāls
Kas notiek “ātro kredītu” nozarē (III) 15.04.2015., Skaidrojums LV portāls
Kas notiek “ātro kredītu” nozarē (II) 14.04.2015., Skaidrojums LV portāls
Kas notiek “ātro kredītu” nozarē (I) 13.04.2015., Likumprojekts LV portāls
Par tiesībām klusēt civilprocesā 11.09.2014., E-konsultācija LV portāls
Rokasnaudas līguma saistību izpilde 23.07.2014., E-konsultācija LV portāls
Jaunajam īpašniekam ir saistošs iepriekšējā īpašnieka noslēgtais īres līgums 02.04.2014., E-konsultācija LV portāls
Uztura līguma sastādīšana un izmaksas 19.03.2014., E-konsultācija LV portāls
Solidāra parāda piedziņa 20.12.2013., E-konsultācija LV portāls
Vienpersoniski dāvinājuma līgumu mainīt nevar 19.09.2013., E-konsultācija LV portāls
Dāvinājums un neatraidāmie mantinieki 30.08.2013., E-konsultācija LV portāls
Ar dāvinājuma līguma noslēgšanu saistītie izdevumi 24.07.2013., E-konsultācija LV portāls
Maiņas līgumā piemērojami pirkuma līguma noteikumi 23.07.2013., E-konsultācija LV portāls
No 1.jūlija jauns pilnvarojuma līguma veids – nākotnes pilnvarojums 07.06.2013., Skaidrojums LV portāls
Sākotnēji uz zemi ir jānostiprina īpašumtiesības 15.04.2013., E-konsultācija LV portāls
Pārdodamā objekta cenu nosaka īpašnieks 28.03.2013., E-konsultācija LV portāls
Dāvinājuma līgums un mantojums 13.02.2013., E-konsultācija LV portāls
Kritiskas piezīmes par Civillikuma grozījumu projektu sakarā ar Direktīvas 2011/ES normu ieviešanu 22.01.2013., E-konsultācija Jurista Vārds
Uztura līgums. Kas jāņem vērā, to noslēdzot 23.08.2012., Skaidrojums LV portāls
Cik ilgi jāglabā maksājumu dokumenti mājsaimniecībā? (II) 09.08.2012., Skaidrojums LV portāls
Cik ilgi jāglabā maksājumu dokumenti mājsaimniecībā? (I) 08.08.2012., Skaidrojums LV portāls
Dāvinājuma līgums. Kas jāņem vērā, to noslēdzot? 30.07.2012., Skaidrojums LV portāls
Kas jāņem vērā, slēdzot aizdevuma līgumu 13.06.2012., Skaidrojums LV portāls
Ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas ienākumu sadale 13.03.2012., Skaidrojums Jurista Vārds
Kā risināt parādu strīdu pirmstiesas stadijā (II) 25.05.2011., Skaidrojums LV portāls
Kā risināt parādu strīdu pirmstiesas stadijā (I) 24.05.2011., Skaidrojums LV portāls
Galvojuma saistības īstenošanas civilprocesuālais aspekts 09.11.2010., Skaidrojums Jurista Vārds
Tiesu prakse lietu tiesību jomā 26.10.2010., Skaidrojums Jurista Vārds
Galvojuma mērķis ir saistību nodrošināšana 05.10.2010., Skaidrojums Jurista Vārds
Kas noticis otro reizi, notiks arī trešo… 25.05.2010., Skaidrojums Jurista Vārds
Vispārīgs ieskats amatpersonas civiltiesiskajā atbildībā 20.04.2010., Skaidrojums Jurista Vārds
Kā aizdot vai aizņemties drošāk 08.04.2010., Skaidrojums LV portāls