Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"satversmes tiesas nolēmumi"
Atlasīti: 16
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 07.11.2019. spriedums / LV, 11.11.2019.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem" 74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam Satversmes tiesas 14.12.2018. spriedums / LV, 18.12.2018.
Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 1. augusta rīkojuma Nr. 1-13/6038 "Par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma "Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu" (protokols Nr. 12, 4. §) 1., 3., 4. un 5. punkta darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam Satversmes tiesas 29.06.2018. spriedums / LV, 02.07.2018.
Par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta otrās daļas un 8. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102. pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102. pantam Satversmes tiesas 26.04.2018. spriedums / LV, 27.04.2018.
Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta, ciktāl tas liedz personai, kura tikusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, tiesības strādāt par pedagogu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam Satversmes tiesas 24.11.2017. spriedums / LV, 27.11.2017.
Par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam Satversmes tiesas 08.03.2017. spriedums / LV, 10.03.2017.
Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 27.06.2016. spriedums / LV, 29.06.2016.
Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam Satversmes tiesas 16.06.2016. spriedums / LV, 20.06.2016.
Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15.panta pirmās daļas, ciktāl tā nepieļauj vēlētāju apvienībām iesniegt kandidātu sarakstus novados, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5 000, un republikas pilsētās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 101.pantam Satversmes tiesas 05.02.2015. spriedums / LV, 06.02.2015.
Par likuma "Par valsts pensijām" 16.panta ceturtās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1997.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 30.septembrim, un 2013.gada 17.jūlija redakcijā), ciktāl tā attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.un 109.pantam Satversmes tiesas 11.12.2014. spriedums / LV, 16.12.2014.
Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 1.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 101.pantam, kā arī Valsts valodas likuma 6.panta pirmajai daļai un Ministru kabineta iekārtas likuma 31.pantam Satversmes tiesas 07.11.2013. spriedums / LV, 11.11.2013.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam Satversmes tiesas 07.10.2010. spriedums / LV, 12.10.2010.
Par likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 14. panta pirmās daļas 4.punkta normas vārdu "tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā" (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2005.gada 15.jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 106.pantam Satversmes tiesas 23.02.2006. spriedums / LV, 28.02.2006.
Par Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005.gada 9.jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 16.12.2005. spriedums / LV, 20.12.2005.
Par Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra "Noteikumu par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas deputātam radušies, realizējot savas pilnvaras" 4., 5., 6., 7., 8. punkta un 9. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 22.02.2002. spriedums / LV, 26.02.2002.
Par Saeimas 1998. gada 30. aprīļa lēmumu par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam Satversmes tiesas 13.07.1998. spriedums / LV, 14.07.1998.