Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 13
Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība Ministru kabineta 09.04.2019. noteikumi Nr. 154/ LV, 17.04.2019.
Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr. 353/ LV, 30.06.2017.
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 239/ LV, 26.05.2017.
Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumi Nr. 180/ LV, 30.03.2017.
Noteikumi par depozīta maksājumu Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 110/ LV, 01.03.2017.
Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 109/ LV, 01.03.2017.
Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 108/ LV, 01.03.2017.
Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 107/ LV, 01.03.2017.
Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 106/ LV, 01.03.2017.
Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 105/ LV, 01.03.2017.
Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 104/ LV, 01.03.2017.
Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 103/ LV, 01.03.2017.
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 102/ LV, 01.03.2017.