Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.07.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.46

Rīgā 2005.gada 18.janvārī (prot. Nr.5 9.§)
Valsts policijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts policija ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas atbilstoši kompetencei īsteno valsts politiku noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā.

2. Valsts policijas darbības tiesiskais pamats, uzdevumi un funkcijas noteiktas likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos, kas regulē Valsts policijas darbību.

II. Valsts policijas struktūra un amatpersonas

3. Valsts policiju vada Valsts policijas priekšnieks. Valsts policijas priekšnieks veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

4. (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.501)

5. Valsts policijas struktūru un darba organizāciju nosaka Valsts policijas reglamentā.

II1. Valsts policijas padotībā esošā valsts iestāde

(Nodaļa MK 28.06.2011. noteikumu Nr.501 redakcijā)

5.1 Valsts policijas padotībā ir Valsts policijas koledža.

III. Valsts policijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

6. Valsts policijas darbības tiesiskumu nodrošina Valsts policijas priekšnieks. Valsts policijas priekšnieks ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

7. Valsts policijas priekšniekam ir tiesības atcelt Valsts policijas amatpersonu pretlikumīgus lēmumus, pavēles, rīkojumus un norādījumus.

8. Valsts policijas priekšnieks pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdētu Valsts policijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību.

9. Valsts policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iekšlietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

10. Valsts policijas priekšnieks ne retāk kā reizi gadā iesniedz iekšlietu ministram pārskatu par Valsts policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons