Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 301

Rīgā 2000.gada 18.augustā

Par V.Makarova komandējumu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi" 120.punktu atļaut vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram V.Makarovam doties komandējumā uz Vācijas Federatīvo Republiku no 2000.gada 22.augusta līdz 25.augustam.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Makarova prombūtnes laikā par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietas izpildītāju iecelt zemkopības ministru A.Slakteri.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 18.augustu

18.08.2000