Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.32

Rīgā 2005.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 20.§)
Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka personu loku, kuras atbilst sociāli mazaizsargāto personu grupas statusam.

2. Ir šādas sociāli mazaizsargāto personu grupas:

2.1. ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus;

2.2. nepilnās ģimenes;

2.3. invalīdi;

2.4. personas virs darbaspējas vecuma;

2.5. 15–25 gadus veci jaunieši;

2.6. personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

2.7. ilgstošie bezdarbnieki;

2.8. bezpajumtnieki;

2.9. cilvēktirdzniecības upuri;

2.10. politiski represētās personas;

2.11. personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes;

2.12. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;

2.13. personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;

2.14. ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu;

2.15. bērni;

2.16. no vardarbības cietušās personas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis
15.01.2005