Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts veterinārais dienests

Galvenais valsts veterinārais inspektors

Rīkojums Nr.84 2000.gada 11.augustā

Par cūku, cūkgaļas un cūkgaļas izstrādājumu importa pagaidu aizliegumu no Lielbritānijas Safolkas, Norfolkas, Kembridžas un Eseksas ( Suffolk, Norfolk, Cambridge, Essex ) grāfistēm

Sakarā ar cūku klasiskā mēra (CKM) uzliesmojumu 08.08.2000. Lielbritānijā Safolkas grāfistē līdz turpmākajam rīkojumam nosaku:

1. Aizliegt ievest dzīvas cūkas, cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus no Lielbritānijas Safolkas, Norfolkas, Kembridžas un Eseksas grāfistēm.

2. Sanitārās robežinspekcijas priekšniekam - nodrošināt dzīvu cūku, cūkgaļas un cūkgaļas izstrādājumu kravu pastiprinātu tranzītkontroli no Lielbritānijas.

3. Dzīvnieku izcelsmes produkcijas uzraudzības daļai - neizsniegt dzīvu cūku, cūkgaļas un cūkgaļas izstrādājumu ievešanas atļaujas no Lielbritānijas Safolkas, Norfolkas, Kembridžas un Eseksas grāfistēm.

4. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Rīkojums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

6. Kontroli pār rīkojuma izpildi uzdodu Dzīvnieku veselības un labturības daļas vadītājam A.Žilvinskim.

Galvenais valsts veterinārais inspektors V.Veldre

11.08.2000