Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.585

Rīgā 2000.gada 3.augustā

Par VID 18.06.1999. rīkojuma Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām" papildināšanu

1. Izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta 18.06.1999. rīkojuma Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām" 2.punktā šādu papildinājumu:

"2.24. valsts bezpeļņas organizācijai "Profesionālās karjeras izvēles centrs", pārdodot sava darba specifikai raksturīgus informācijas materiālus, ārpus organizācijas stacionārās darbības vietas."

2. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

03.08.2000