Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Energoapgādes regulēšanas padomes rīkojums Nr.6

Rīgā 2000.gada 27.janvārī

Par SIA "WINDAU" izsniegto licenču Nr.21075 un Nr.11020 anulēšanu

Sakarā ar to, ka nav izpildīts SIA "WINDAU" 1998.gada 22.decembra Energoapgādes regulēšanas padomes sēdē izsniegtās licences Nr.21075 siltumenerģijas ražošanai nosacījumu 3.9.punkts un licences Nr.11020 elektroenerģijas ražošanai nosacījumu 3.10.punkts, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumu Nr.348 Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi 29.punktu:

anulēt Energoapgādes regulēšanas padomes 1998.gada 22.decembra sēdē (protokols Nr.11) SIA "WINDAU" izsniegtās licences Nr.21075 siltumenerģijas ražošanai un Nr.11020 elektroenerģijas ražošanai Saldus pilsētā "Kalnsētās".

Energoapgādes regulēšanas padomes priekšsēdētāja v.i. J.Dauškāns

27.01.2000