Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.02.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.895

Rīgā 2004.gada 26.oktobrī (prot. Nr.62 34.§)
Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 20.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos (turpmāk — pasākumi).

2. Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē šajos noteikumos minēto prasību izpildi.

3. Pasākuma organizētājs ir atbildīgs par šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu.

4. Pasākuma organizētājs 15 dienas pirms pasākuma saskaņo ar vietējo pašvaldību pasākuma norises vietu un laiku.

5. Pasākuma (izņemot ceļojošo cirku) organizētājs rakstiski informē attiecīgo Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo struktūrvienību par vietēja mēroga pasākuma norises vietu, datumu un laiku ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma, bet par starptautiska mēroga pasākumu — ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma.

(Grozīts ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.333)

6. Ceļojošā cirka organizētājs ne vēlāk kā 15 dienas pirms izrādes rakstiski informē attiecīgo Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo struktūrvienību par izrādi un norāda cirka nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, maršrutu, izrādes norises vietu, datumu un laiku, cirka darbības veidu, dzīvnieku sugas un dzīvnieku skaitu.

(Grozīts ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.333)

7. (Svītrots ar MK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 54)

8. Dzīvnieku sacensību, tirgus, izsoles vai izstādes organizētājs pēc Pārtikas un veterinārā dienesta valsts veterinārā inspektora pieprasījuma uzrāda šādus dokumentus:

8.1. ar praktizējošu veterinārārstu noslēgtu līgumu par šo noteikumu 13. un 14.punktā minēto darbību veikšanu;

8.2. to dzīvnieku sarakstu, kuri piedalās pasākumā. Sarakstā norāda:

8.2.1. dzīvnieka sugu;

8.2.2. dzīvnieka identitātes numuru (ja dzīvnieka apzīmēšana ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku reģistrāciju un apzīmēšanu);

8.2.3. informāciju par dzīvnieka īpašnieku vai turētāju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, juridiskajām personām – veids, nosaukums, reģistrācijas numurs (izņemot valsts un pašvaldību iestādes)).

8.2.4. (svītrots ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.321)

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1035 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.321)

9. Pasākuma organizētājs nodrošina dzīvnieku sugai un vecumam atbilstošu, normatīvajos aktos noteikto labturības prasību ievērošanu.

10. Pasākumā piedalās dzīvnieki, kas:

10.1. ir klīniski veseli (dzīvnieki bez redzamām slimības pazīmēm);

10.2. vakcinēti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.3. reģistrēti un apzīmēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.321 redakcijā)

11. Latvijā reģistrētiem dzīvniekiem, kuri piedalās Latvijas teritorijā organizētā pasākumā, nepieciešami šādi dokumenti:

11.1. (svītrots ar MK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 54);

11.2. zirgiem – zirga pase;

11.3. (svītrots ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.321);

11.4. suņiem, kaķiem, trušiem un mājas (istabas) seskiem – mājas (istabas) dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība;

11.5. cirka dzīvniekiem – cirka dzīvnieka vai dresūras numura dzīvnieka pase;

11.6. savvaļas sugu dzīvniekiem – legālu dzīvnieka izcelsmi apliecinošs dokuments atbilstoši normatīvajiem aktiem par savvaļas dzīvnieku aizsardzību.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr. 1035 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr. 321; MK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 54)

12. Ja dzīvniekus uz pasākuma laiku ieved no ārvalstīm, nepieciešami nosūtītājvalsts kompetentas institūcijas izsniegti pavaddokumenti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku ievešanu un pārvadāšanu.

13. Praktizējošs veterinārārsts pirms dzīvnieka piedalīšanās pasākumā:

13.1. veic dzīvnieka klīnisko apskati, ja dzīvniekam ir redzamas slimības pazīmes vai rodas profesionāli pamatotas aizdomas par dzīvnieka veselības stāvokli;

13.2. izlases veidā pārbauda dzīvnieka identifikāciju;

13.3. veic dzīvnieka dokumentu pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajām prasībām.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.321 redakcijā)

14. Praktizējošs veterinārārsts pasākuma laikā, ja nepieciešams:

14.1. veic dopinga kontroli (lai noteiktu dzīvnieka dabiskās spējas ietekmējoša zāļu līdzekļa esību organismā);

14.2. sniedz dzīvniekam neatliekamu palīdzību.

(MK 26.04.2011. noteikumu Nr.321 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
01.02.2019