Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas rīkojums Nr.83

Rīgā 2000.gada 19. jūlijā

Par juridisko izdevumu apdrošināšanu

1. Noteikt, ka juridisko izdevumu apdrošināšana ir apdrošināšana, kas paredz segt tiesvedības izdevumus un nodrošina juridiska rakstura pakalpojumus, kuri rodas, apdrošināto aizstāvot un pārstāvot civilprocesā, kriminālprocesā vai administratīvajā procesā, kā arī, ja nodarīto zaudējumu un bojājumu atlīdzināšanu apdrošinātājs panāk, neiesaistoties šajos procesos.

2. Noteikt, ka apdrošinātājs, kurš nodarbojas ar juridisko izdevumu apdrošināšanu, ir tiesīgs uzticēt kompetentai personai ar juridisko izdevumu apdrošināšanu saistīto prasību noregulēšanu. Ja ar juridisko izdevumu apdrošināšanu saistīto prasību noregulēšanu veic apdrošinātāja darbinieks, tad tas darbojas tikai šajā apdrošināšanas veidā.

3. Apdrošinot juridiskos izdevumus, apdrošināšanas līgumā paredzēt:

3.1. atsevišķu apdrošinātā riska un apdrošināšanas prēmijas atspoguļošanu, ja apdrošinātājs juridisko izdevumu apdrošināšanas risku apdrošina kopā ar kādu citu apdrošināšanas risku;

3.2. apdrošinātā tiesības izvēlēties advokātu vai citu atbilstošas kvalifikācijas personu, kura var aizstāvēt un pārstāvēt apdrošinātā intereses civilprocesā, kriminālprocesā vai administratīvajā procesā vai neiesaistoties öajos procesos;

3.3. apdrošinātā tiesības, ja ir interešu konflikts starp apdrošināto un apdrošinātāju, veicot juridisko izdevumu noregulēšanu:

3.3.1. izvēlēties advokātu vai citu atbilstošas kvalifikācijas personu,

3.3.2. pārsūdzēt apdrošinātāja pieņemtos lēmumus saskaņā ar LR likumdošanu.

4. Noteikt, ka apdrošinātājs informē apdrošināto par šā rīkojuma 3.3. apakšpunktā minētajām apdrošinātā tiesībām, ja rodas interešu konflikts starp apdrošinātāju un apdrošināto.

5. Noteikt, ka juridiska rakstura pakalpojumus un pušu pārstāvību nodrošina neatkarīgi advokāti vai citas atbilstoši kvalificētas personas, ja vienā strīdā iesaistīto pušu juridiskos izdevumus ir apdrošinājis viens un tas pats apdrošinātājs.

6. Nepiemērot šā rīkojuma 3.2.apakšpunktu, ja:

6.1. apdrošināšana tiek attiecināta tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar autotransporta izmantošanu LR teritorijā;

6.2. apdrošināšana tiek attiecināta uz palīdzības sniegšanu nelaimes vai bojājumu gadījumā, kur iesaistīts autotransports.

7. Šis rīkojums neattiecas uz juridisko izdevumu apdrošināšanu, kas saistīta ar:

7.1. kuģu apdrošināšanu;

7.2. palīdzības apdrošināšanu;

7.3. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, aizstāvot un pārstāvot apdrošināto, ja aizstāvēšana un pārstāvēšana vienlaikus tiek veikta apdrošinātāja interesēs.

Priekšnieks G. Romeiko

19.07.2000