Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.; 2004, 6., 10., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 34.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) par prasību, kas novērtējama naudas summā:

a) līdz 100 latiem - 10 latu,

b) no 101 lata līdz 1000 latiem - 15 procenti no prasības summas,

c) no 1001 lata līdz 5000 latiem - 150 latu plus 2,5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 1000 latus,

d) no 5001 lata līdz 20 000 latiem - 250 latu plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 5000 latus,

e) no 20 001 lata līdz 100 000 latiem - 490 latu plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 20 000 latus,

f) no 100 001 lata līdz 500 000 latiem - 1290 latu plus 0,3 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 100 000 latus,

g) vairāk par 500 000 latiem - 2490 latu plus 0,05 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 500 000 latus;";

izteikt pirmās daļas 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3) par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās - 10 latu, bet par pieteikumu lietās par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju vai kredītiestāžu maksātnespēju vai likvidāciju - 100 latu;

4) par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē, - 20 latu;

5) par prasības nodrošinājuma pieteikumu - 20 latu, bet par prasības nodrošinājuma pieteikumu lietās, kurās prasības summa ir lielāka par 4000 latiem, - 0,5 procenti no prasības summas;";

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) par sūdzībām maksātnespējas lietās sakarā ar kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumiem, kā arī par sūdzībām sakarā ar administratora vai likvidatora rīcību - 10 latu.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Iesniedzot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu, maksājama valsts nodeva - 10 latu."

2. 35.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) prasībās par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem;";

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) prasībās par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu - apstrīdētā darījuma summa."

3. 38.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) par liecinieku uzaicināšanu - 3 lati par katru personu.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kancelejas nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā."

4. Papildināt 638.panta trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 2.septembrī.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2004.gada 23.septembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 7.oktobri.

07.10.2004
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.