Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.543

Rīgā 2000. gada 24. jūlijā

Par ārvalstu mantisko ieguldījumu pamatkapitālā

Lai vienveidīgi piemērotu likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" 13. pantā, likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 6. nodaļas 22. panta 13. punktā, likuma "Par akcīzes nodokli" 7. panta otrās daļas 1. punktā, likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6. panta otrās daļas 5. punktā, Ministru kabineta 20.06.1996. noteikumu Nr. 210 "Likuma "Par dabas resursu nodokli" normu piemērošanas kārtība" 30. punktā noteikto, nosaku:

1. Ievedot Latvijas Republikā īpašumu, kuru nav paredzēts pārdot, bet izmantot kā ārvalstu mantisko ieguldījumu pamatkapitālā (statūtu fondā), uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atbilstoši savai juridiskajai adresei VID teritoriālajā (reģionālajā) iestādē iesniedz:

1.1. Uzņēmumu reģistra izsniegtu izziņu par pamatkapitāla (statūtu fonda) palielināšanu (kopiju pievieno muitas deklarācijai);

1.2. Uzņēmumu reģistra apstiprinātu dokumentu, kurā norādītas ziņas par ievedamo mantisko ieguldījumu (kopiju pievieno muitas deklarācijai).

2. VID teritoriālā (reģionālā) iestāde izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu ārvalstu mantiskā ieguldījuma ievešanai pamatkapitālā (statūtu fondā).

3. Pamatojoties uz VID teritoriālās (reģionālās) iestādes izsniegto atļauju, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) muitas iestādē piesaka muitas procedūru "izlaišana brīvam apgrozījumam", noformējot VAD IM4.

4. VAD IM4 noformē saskaņā ar "Metodiskajiem norādījumiem VAD aizpildīšanai" (apstiprināti ar VID 30.09.1999. rīkojumu Nr. 563):

4.1. VAD 24. ailes "Darījuma raksturs" kreisajā iedaļā ieraksta darījuma kodu "3", ailes labajā iedaļā ieraksta darījuma kodu "3";

4.2. VAD 37. ailē "Procedūra" ieraksta procedūras kodu "40", ailes labajā iedaļā ieraksta procedūru raksturojošo papildkodu "218".

5. Muitas iestāde aprēķina un VAD 47. ailē "Nodokļu aprēķins" ieraksta par konkrēto kravu aprēķinātos, bet neiekasētos muitas maksājumus:

5.1. ailes pirmajā iedaļā ieraksta maksājumu kodus atbilstoši "Metodisko norādījumu VAD aizpildīšanai" (apstiprināti ar VID 30.09.1999. rīkojumu Nr. 563) 7. pielikumam;

5.2. ailes pēdējā iedaļā ieraksta maksājumu kārtības kodus atbilstoši "Metodisko norādījumu VAD aizpildīšanai" (apstiprināti ar VID 30.09.1999. rīkojumu Nr. 563) 15. pielikumam: F - atliktais muitas nodokļa maksājums, G - atliktais pievienotās vērtības nodokļa maksājums, E - atliktais maksājums - atliktais dabas resursu nodokļa maksājums, atliktais akcīzes nodokļa maksājums.

6. Trīs darbdienu laikā pēc VAD noformēšanas VID teritoriālā (reģionālā) muitas iestāde vai VID Rīgas muita nosūta VAD IM4 kopiju VID teritoriālajai (reģionālajai) iestādei atbilstoši kravas saņēmēja juridiskajai adresei.

7. Ārvalstu mantiskie ieguldījumi pamatkapitālā (statūtu fondā), kuri noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, pēc to ievešanas Latvijas Republikā neatrodas muitas kontrolē, bet to tālākā izmantošana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nodokļu piemērošanu kā iekšzemē veiktām preču piegādēm konkrētos gadījumos.

8. Muitas deklarācijas, kuras noformētas par ievesto ārvalstu mantisko ieguldījumu pamatkapitālā (statūtu fondā) līdz šī rīkojuma spēkā stāšanās brīdim, noņemt no muitas kontroles.

9. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

10. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

29.07.2000