Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.736

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 29.§)
Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas un informācijas sniegšanas prasības
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
20.7panta otrās daļas 1. un 4.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas prasības, lai veicinātu šo iekārtu atkritumu dalītu savākšanu;

1.2. patērētāju informēšanas prasības, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes un atkārtotas izmantošanas prasības, prasības pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem, kā arī sabiedrības un Eiropas Komisijas informēšanas prasības.

2. Šie noteikumi attiecas uz Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.624 “Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām” minētajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām.

3. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji un izplatītāji savā mājas lapā internetā, tirdzniecības vietās un mājsaimniecībā lietojamo elektrisko un elektronisko iekārtu lietošanas instrukcijās patērētājiem norāda šādu informāciju:

3.1. noteikumu pielikumā norādītā simbola nozīme – prasība nodot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem;

3.2. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nodošanas iespējas;

3.3. nepieciešamās darbības, lai sekmētu elektronisko atkritumu pārstrādi, reģenerāciju un atkārtotu izmantošanu;

3.4. elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo bīstamo vielu potenciālā ietekme uz vidi, cilvēku dzīvību un veselību.

4. Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajām marķēšanas prasībām, kas attiecas uz elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, ražotāji iekārtas marķējumā norāda:

4.1. noteikumu pielikumā norādīto simbolu;

4.2. ražošanas datumu.

5. Marķējumu izvieto uz elektriskās vai elektroniskās iekārtas redzamā vietā. Marķējumam jābūt viegli salasāmam un neizdzēšamam. Ja elektrisko vai elektronisko iekārtu izmēra vai funkciju dēļ to marķēšana nav iespējama, marķējumu izvieto uz elektriskās vai elektroniskās iekārtas iepakojuma, garantijas talona un lietošanas instrukcijā.

6. Gada laikā pēc jauna veida elektriskas vai elektroniskas iekārtas piedāvāšanas tirgū tās ražotājs elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem elektroniski vai rakstiski nosūta šādu informāciju:

6.1. elektrisko vai elektronisko iekārtu sastāvā esošie materiāli, vielas un sastāvdaļas;

6.2. bīstamo ķīmisko vielu un produktu izvietojums iekārtā.

7. Vides ministrija vai tās pilnvarota institūcija nosūta Eiropas Komisijai ziņojumu (ievērojot Eiropas Komisijai noteikto ziņojuma formu) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu divus gadus ilgā laikposmā. Ziņojums sniedzams 18 mēnešu laikā pēc ziņojumā iekļautā laikposma beigām, un tajā iekļautā informācija ir brīvi pieejama sabiedrībai. Pirmais ziņojums tiek sniegts par laikposmu no 2005. līdz 2006.gadam.

8. Vides ministrija vai tās pilnvarota institūcija pēc pieprasījuma informē citas Eiropas Savienības dalībvalstis par Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ievesto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju.

9. Šo noteikumu 4. un 5.punkts attiecas uz iekārtām, kas laistas tirgū pēc 2005.gada 13.augusta.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Ministru prezidenta vietā – Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.736
Vides ministrs R.Vējonis