Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.716

Rīgā 2004.gada 17.augustā (prot. Nr.48 17.§)
Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Militārās izlūkošanas un drošības dienests ir aizsardzības ministra pārraudzībā esoša valsts drošības iestāde, kura atbilstoši kompetencei veic militārās izlūkošanas un pretizlūkošanas darbības un ir operatīvās darbības subjekts.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 798)

2. Militārās izlūkošanas un drošības dienestam (turpmāk - iestāde) ir karogs, emblēma un cita simbolika.

II. Iestādes uzdevumi un funkcijas

3. Iestādes galvenie uzdevumi un funkcijas ir noteiktas Valsts drošības iestāžu likumā, Nacionālās drošības likumā, Operatīvās darbības likumāInformācijas tehnoloģiju drošības likumā un likumā "Par valsts noslēpumu".

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 798)

III. Iestādes struktūra un amatpersonu kompetence

4. Iestādi vada priekšnieks. Iestādes priekšnieks ir Valsts drošības iestāžu padomes loceklis.

5. Iestādes personālsastāvā ir amatpersonas un darbinieki. Amatpersonas pieņem dienestā un atvaļina no dienesta un darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes priekšnieks.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr. 179 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 798)

6. Iestādes priekšniekam var būt vietnieki.

7. Iestādes priekšnieks:

7.1. organizē un vada iestādes darbu, koordinē iestādes struktūrvienību savstarpējo sadarbību un nosaka darbības stratēģiju;

7.2. ir atbildīgs par iestādes uzdevumu izpildi;

7.3. nosaka operatīvās darbības kontroles kārtību iestādē;

7.4. izstrādā priekšlikumus par iestādes personāla skaitlisko sastāvu, iestādes struktūru un amatu sarakstu un iesniedz tos izvērtēšanai un akceptēšanai aizsardzības ministram;

7.5. veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

8. Iestādes struktūrvienību uzbūvi un darba organizāciju nosaka iestādes priekšnieka apstiprinātajos struktūrvienību reglamentos.

9. (Svītrots ar MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.179.)

IV. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtība un pārskati par tās darbību

10. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina iestādes priekšnieks. Iestādes priekšnieks ir atbildīgs par iestādes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Iestādes priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas nav saistīta ar operatīvās darbības, izlūkošanas un pretizlūkošanas procesiem un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmu, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aizsardzības ministram. Aizsardzības ministra lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 798 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 798)

13. Iestādes priekšniekam ir tiesības atcelt iestādes amatpersonu lēmumus. Iestādes priekšnieks pieņem lēmumus par apstrīdēto iestādes amatpersonu rīcību.

14. Iestāde ne retāk kā reizi gadā iesniedz aizsardzības ministram pārskatu par iestādes funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

15. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 798)

V. Noslēguma jautājums

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumus Nr.347 "Militārās pretizlūkošanas dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 114.nr.).

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs J.Lujāns

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
01.01.2019