Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Saeimas Prezidija lēmums

Par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem pēc Saeimas 2000. gada 10. februāra sēdes

Saeimas Prezidijs nolemj:

Izziņot jautājumus, uz kuriem tiks sniegtas atbildes pēc Saeimas 2000. gada 10. februāra sēdes.

 

1. Dokuments, reģ.nr.44.

Deputātu J.Jurkāna, J.Urbanoviča, J.Sokolovska, J.Plinera, M.Lujāna, M.Mitrofanova jautājumi

iekšlietu ministram M.Segliņa kungam

Par nepilsoņu pasēm

Augsti godātais Segliņa kungs!

Pērn Ministru kabinets nolēma pagarināt termiņu nepilsoņu pasu izsniegšanai. Daļa no nepilsoņiem, kuri vēl nav saņēmuši jaunās pases, ir cilvēki, kas ir vāji informēti par saviem pienākumiem un tiesībām pasu apmaiņas procesā. Iepriekšējā gada beigās sabiedrībā tika plaši diskutēts jautājums par pasākumiem, kuri jāveic, lai uzlabotu situāciju. Lūdzam Jūs atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Kādus pasākumus veic Jūsu ministrija, lai informētu nepilsoņus par pienākumu apmainīt pases?

2. Vai policijas darbinieki piedalās to nepilsoņu skaita un personību noskaidrošanā, kas vēl nav saņēmuši pases?

3. Kā mainījusies nepilsoņu pasu apmaiņas dinamika 2000. gada janvārī salīdzinājumā ar 1999. gada decembri?

2. Dokuments, reģ.nr.46

Deputātu J.Jurkāna, J.Urbanoviča, J.Sokolovska, A.Golubova, M.Bekasova jautājumi

Ministru prezidentam Andrim Šķēles kungam

Par Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes privatizāciju

Augsti godātais Šķēles kungs!

Sakarā ar to, ka Jūsu vadītā valdība Ekonomiskās politikas memorandā solīja Starptautiskajam valūtas fondam privatizēt Daugavas hidroelektrostaciju kaskādi, lūdzam Jūs atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Kāpēc Jūs devāt šādu solījumu, pārkāpjot spēkā esošo Enerģētikas likumu?

2. Kādu labumu, pēc Jūsu domām, iegūtu Latvijas valsts un tās iedzīvotāji, ja tiktu privatizētas Daugavas hidroelektrostacijas, kas ik gadu dod apmēram 40 miljonus latu peļņas, kura savukārt dod iespēju saglabāt valstī relatīvi zemus elektroenerģijas realizācijas tarifus?

3. Dokuments, reģ.nr.47

Deputātu J.Jurkāna, J.Sokolovska, A.Golubova, B.Rastopirkina, M.Bekasova jautājumi

tieslietu ministram V.Birkava kungam

Par apcietināto personu turēšanas termiņiem izmeklēšanas cietumā

No presē publicētās informācijas var secināt, ka Latvijā apcietināto personu skaits uz katriem 10 tūkstošiem iedzīvotāju ir ievērojami lielāks nekā, piemēram, Skandināvijas valstīs un ka daudzas apsūdzētās personas līdz nosūtīšanai uz soda izciešanas vietu pirmstiesas apcietinājumā pavada laika periodu, kas mērāms gados.

Šī situācija var radīt Latvijas Satversmē garantēto cilvēka pamattiesību pārkāpumus.

Lai novērtētu mūsu minētās problēmas patiesos apmērus, lūdzam Jūs sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Cik personu Latvijā atrodas tiesas sankcionētā apcietinājumā izmeklēšanas cietumā līdz nosūtīšanai uz soda izciešanas vietu?

2. Kāds ir šo apcietināto personu sadalījums pēc viņu procesuālā stāvokļa:

1) cik apsūdzēto personu atrodas pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu rīcībā, tai skaitā ar apcietinājuma termiņu:

a) līdz 6 mēnešiem,

b) līdz 1 gadam,

c) vairāk par 1 gadu;

2) cik tiesājamo personu atrodas tiesas rīcibā, tai skaitā ar apcietinājuma termiņu;

a) līdz 6 mēnešiem,

b) līdz 1 gadam,

c) vairāk par 1 gadu;

3) cik notiesāto personu izmeklēšanas cietumā:

a) gaida sprieduma stāšanos likumīgā spēkā,

b) gaida nosūtīšanu uz soda izciešanas vietu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā?

3. Vai Tieslietu ministrija uzskata, ka ir veikts viss iespējamais, lai samazinātu apcietināto personu turēšanas termiņus Izmeklēšanas cietumā; ja ne - tad kādi organizatoriski pasākumi tiek plānoti, lai situāciju uzlabotu?

4. Dokuments, reģ.nr.48

Deputātu J.Jurkāna, J.Sokolovska, A.Golubova, B.Rastopirkina, M.Bekasova jautājumi

labklājības ministram R.Jurdža kungam

Par likuma "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" atbilstību Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Masu informācijas līdzekļos ir izskanējusi informācija par to, ka Pasaules banka iebilst pret valdības piedāvāto un Saeimas pieņemto likumu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"", ar kuru līdz 60 latiem tiek ierobežots strādājošo pensionāru saņemamās pensijas apmērs, un pieprasa šo ierobežojumu atcelt. Šajā sakarā lūdzam atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Ar ko pamatoti šie Pasaules bankas iebildumi un vai tie bija valdībai zināmi pirms minēto grozījumu izskatīšanas Saeimā?

2. Kad valdība plāno ierosināt Saeimai šos grozījumus atcelt?

3. Kas vainojams valdības kļūdā, ja tāda tiek atzīta, kuras rezultātā materiāli un morāli ir cietuši daudzi tūkstoši pensionāru?

Rīgā 2000. gada 7. februārī Saeimas priekšsēdētājs J.Straume