Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru prezidenta rīkojums Nr.268

Rīgā 2000.gada 13.jūlijā

Par darba grupu Nacionālās inovāciju koncepcijas projekta izstrādei

1. Lai izstrādātu Nacionālās inovāciju koncepcijas projektu, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

J.Stabulnieks - bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Tehnoloģiskais centrs" direktors, Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas prezidents

Darba grupas vadītāja vietnieks

V.Avotiņš - Latvijas Attīstības aģentūras Mārketinga departamenta direktors

Darba grupas locekļi:

R.Aleksejenko - Ekonomikas ministrijas Rūpniecības politikas un uzņēmējdarbības atbalsta departamenta Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības politikas nodaļas vadītājs

J.Bārzdiņš - Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta direktors, Latvijas Zinātnes padomes Informātikas ekspertu komisijas priekšsēdētājs

R.Bika - Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimiecības finansēšanas nodaļas vadītāja

A.Burka - Ekonomikas ministrijas Rūpniecības politikas un uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktora vietniece

V.Dimza - Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departamenta vecākais referents

G.Kokins - akciju sabiedrības "Parekss Banka" mārketinga direktors

V.Rantiņš - Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs

L.Ribickis - Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors

J.Vanags - akciju sabiedrības "Biotehniskais centrs" direktors

U.Viesturs - Latvijas Universitātes profesors

2. Darba grupai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2000.gada 30.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Nacionālās inovāciju koncepcijas projektu. Koncepcijas projektā paredzēt:

2.1. ar Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) nostādnēm savietojamas likumdošanas vides izveidi, tai skaitā intelektuālā īpašuma piederības un izmantošanas jautājumu risinājumu;

2.2. zinātnisko pētījumu virzību uz lietišķiem pētījumiem un inovatīvu darbību, radot tirgum piemērotus galaproduktus;

2.3. valsts atbalstu inovatīviem uzņēmumiem un infrastruktūras izveidei;

2.4. inovatīvās darbības finansiālā atbalsta sistēmas izveidi, valsts un privātā kapitāla izmantošanu, pieejamību riska kapitālam pētniecības darbiem un starta kapitālam inovatīvas produkcijas ražošanai;

2.5. inovācijām perspektīvāko nozaru definēšanu;

2.6. speciālas investīcijas stimulējošu priekšlikumu paketes izstrādi inovatīvā procesa veicināšanai;

2.7. organizatoriskos, tehnoloģiskos un finansiālos pasākumus;

2.8. nepieciešamo normatīvo aktu projektu izstrādi.

3. Darba grupas vadītājam attiecīgo jautājumu risināšanai, ja nepieciešams, ir tiesības pieaicināt citus ekspertus no valsts institūcijām, akadēmiskajām iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 13.jūliju

13.07.2000