Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.373

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 73.§)

Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36.panta 5.punktu un 54.panta pirmo daļu

 

1. Noteikumi nosaka ārvalstīs iegūtos arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuri atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, kā arī profesionālās pieredzes ilgumu un veidu gadījumos, kad piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja ārvalstīs iegūtie arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
2. Noteikumi attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, izsniegtajiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem vai to kopumu, kas apliecina tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu, veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā un ir atzīti Eiropas Savienībā.
3. Latvijas Republikā, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, atzīst šādus ārvalstīs iegūtos izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kas šo noteikumu 2.punktā minētajās valstīs apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā:

3.1. Vācijas Federatīvajā Republikā:
3.1.1. mākslas augstskolu izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Dipl.-Ing." vai "Architekt (HfbK)";
3.1.2. tehnisko augstskolu (Technische Hochschulen), tehnisko universitāšu, universitāšu, apvienoto augstskolu (Gesamthochschulen) (ja tajās ir šādas nodaļas) arhitektūras nodaļu (Architektur/Hochbau) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Dipl.-Ing." vai cits profesionālais nosaukums, kuru drīkst piešķirt personām, kurām izsniegti šādi diplomi;

3.1.3. specializēto augstskolu (Fachhochschulen) arhitektūras nodaļu (Architektur/Hochbau) vai apvienoto augstskolu (Gesamthochschulen) (ja tajās ir šādas nodaļas) izsniegtie diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi. Ja šādi diplomi izsniegti par arhitekta studiju programmas apguvi, kas ir īsāka par četriem gadiem, bet ilgāka par trim gadiem, tiem jāpievieno Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas (kuras arhitektu reģistrā persona ir reģistrēta) izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iegūtā izglītība ir papildināta ar četrus gadus ilgu profesionālo pieredzi, persona ir praktiski apguvusi arhitekta profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās zināšanas un tai piešķirts atbilstošs profesionālais nosaukums "Dipl.-Ing." vai cits profesionālais nosaukums, kuru drīkst piešķirt personām, kurām izsniegti šādi diplomi;
3.1.4. līdz 1973.gada 1.janvārim inženieru skolu (Ingenieurschulen) un praktiskās mākslas skolu (Werkkunstschulen) arhitektūras nodaļu izsniegtie diplomi (Prüfungszeugnisse) un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentu institūciju izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;
3.1.5. pēc 1945.gada 8.maija Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtie arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, ja tiem pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šie izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti ir atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. vai 3.1.4.apakšpunktā minētajiem arhitekta izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, un minētajos apakšpunktos noteiktie papildu dokumenti;
3.2. Beļģijas Karalistē:
3.2.1. valsts arhitektūras augstskolu vai valsts augstāko arhitektūras institūtu izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";
3.2.2. Haseltas (Hasselt) provinces arhitektūras augstskolas izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";
3.2.3. Karaliskās mākslas akadēmijas izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";
3.2.4. diplomi, kurus piešķīrušas "écoles Saint-Luc" (architecte, architect);
3.2.5. universitāšu izsniegtie diplomi civilajās inženierzinātnēs, ja tiem pievienots arhitektu asociācijas izsniegts apmācības sertifikāts, kas apliecina, ka personai, kurai tas izsniegts, piešķirtas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu "architecte" vai "architect";
3.2.6. centrālās vai valsts arhitektu eksaminācijas padomes izsniegtie arhitektu diplomi, kas apliecina, ka personai, kurai tas izsniegts, piešķirtas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu "architecte" vai "architect";
3.2.7. universitāšu praktisko zinātņu fakultāšu un Monsas Politehniskās fakultātes (Faculté polytechnique de Mons) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi civilajās inženierzinātnēs un arhitektūrā vai arhitektūrā un inženierzinātnēs, ar kuriem piešķirts inženiera arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "ingénieur-architecte" vai "ingenieur-architect";
3.3. Dānijas Karalistē:
3.3.1. valsts arhitektūras skolu Kopenhāgenā un Orhūsā (Århus) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arkitekt";
3.3.2. saskaņā ar Dānijas 1975.gada 28.maija likumu Nr.202 Arhitektu padomes izsniegtais reģistrācijas sertifikāts, ar kuru piešķirts profesionālais nosaukums "registreret arkitekt";
3.3.3. civilo inženierzinātņu augstskolu izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "bygningskonstruktoer", un Dānijas kompetentās institūcijas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina, ka persona, kurai tas izsniegts, ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;

3.4. Francijas Republikā:
3.4.1. Izglītības ministrijas (līdz 1959.gadam) un Kultūras ministrijas (no 1959.gada) izsniegtie valsts arhitekta diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte DPLG";
3.4.2. speciālās arhitektūras augstskolas (Ecole spéciale d'architecture) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "architecte DESA";
3.4.3. Strasbūras Mākslas un rūpniecības augstskolas (ar nosaukumiem "Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg" vai "Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg") arhitektūras nodaļu izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte ENSAIS";
3.5. Grieķijas Republikā:
3.5.1. Atēnu METSOVION POLYTECHNION izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un arhitektūrā un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;
3.5.2. Tesaloniku ARISTOTELION PANEPISTIMION izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un arhitektūrā un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;
3.5.3. Atēnu METSOVION POLYTECHNION izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;
3.5.4. Tesaloniku ARISTOTELION PANEPISTIMION izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;
3.5.5. PANEPISTIMION THRAKIS izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;
3.5.6. PANEPISTIMION PATRON izsniegtie diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;
3.6. Īrijas Republikā:
3.6.1. Īrijas Valsts universitātes (National University of Ireland) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts bakalaura grāds arhitektūrā "B Arch. (NUI)" universitātes koledžas (Dublinā) beidzējiem arhitektūras specialitātē;
3.6.2. Tehnoloģiju koledžas (Dublinā, Boltona ielā) (College of Technology, Bolton Street, Dublin) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts standarta grāds arhitektūrā "Dipl. Arch.";

3.6.3. Īrijas Karaliskā arhitektu institūta izsniegtais asociētā biedra sertifikāts "Certificate of Associateship of the Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAIA)";
3.6.4. Īrijas Karaliskā arhitektu institūta izsniegtais biedra sertifikāts "Certificate of Membership of the Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI)";
3.7. Itālijas Republikā:
3.7.1. universitāšu, politehnisko institūtu, Venēcijas arhitektūras augstskolas un Redžo Kalabrijas (Reggio Calabria) arhitektūras augstskolas izsniegtie "laurea in architettura" diplomi un izglītības ministra izsniegtais diploms par valsts eksāmena nokārtošanu, kas apliecina tiesības patstāvīgi darboties arhitekta profesijā un lietot profesionālo nosaukumu "dott. Architetto";
3.7.2. universitāšu un politehnisko institūtu izsniegtie "laurea in ingegneria" diplomi ēku celtniecībā (sezione costenzione civile) un izglītības ministra izsniegtais diploms par valsts eksāmena nokārtošanu, kas apliecina tiesības patstāvīgi darboties arhitekta profesijā un lietot profesionālo nosaukumu "dott. Ing. Architetto" vai "dott. Ing. in ingegneria civilie";
3.8. Nīderlandes Karalistē:
3.8.1. Delftas (Delft) un Eindhovenas (Eindhoven) tehnisko koledžu arhitektūras nodaļu izsniegtie sertifikāti, kas apliecina, ka tā īpašnieks ir nokārtojis zinātniskā grāda eksāmenu arhitektūrā un tam piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "bouwkunding ingenieur";
3.8.2. valsts atzītu arhitektūras akadēmiju izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";

3.8.3. līdz 1971.gadam arhitektūras koledžu (Hoger Bouwkunstonderricht) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Architect HBO";
3.8.4. līdz 1970.gadam arhitektūras koledžu (Voortgezet Bouwkunstonderricht) izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Architect VBO";
3.8.5. sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi "Bond van Nederlandse Architecten" (Nīderlandes arhitektu ordenis, BNA) Arhitektu padomes organizēto eksāmenu un tai piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";
3.8.6. Arhitektūras institūta fonda (IVA) izsniegtie diplomi, kas apliecina, ka persona ir apguvusi fonda rīkoto arhitekta (architect) izglītības programmu, kuras ilgums nav mazāks par četriem gadiem, un mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;
3.8.7. Nīderlandes kompetentās institūcijas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina, ka līdz 1987.gada 5.augustam attiecīgā persona ir nokārtojusi Delftas vai Eindhovenas tehnisko koledžu "Kandidaat in de bouwkunde" eksāmenu un ne mazāk kā piecus gadus līdz šim datumam ir veikusi arhitekta (architect) profesionālo darbību saskaņā ar Nīderlandē noteiktajām prasībām personu kompetencei arhitektūras jomā;
3.8.8. Nīderlandes kompetentās institūcijas izsniegtais sertifikāts, kuru izsniedza tikai personām, kuras sasniegušas 40 gadu vecumu līdz 1987.gada 5.augustam, un kas apliecina, ka attiecīgā persona ne mazāk kā piecus gadus līdz šim datumam ir veikusi arhitekta (architect) profesionālo darbību saskaņā ar Nīderlandē noteiktajām prasībām personu kompetencei arhitektūras jomā;
3.8.9. šo noteikumu 3.8.7. un 3.8.8.apakšpunktā minētajiem sertifikātiem jāpievieno Nīderlandes kompetentu institūciju izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka šie sertifikāti dod tiesības Nīderlandē veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā un lietot arhitekta profesionālo nosaukumu;
3.9. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē:
3.9.1. Apvienotās Karalistes Arhitektu reģistrācijas padomes (Architects Registration Council of the United Kingdom) atzīti arhitekta (Architect) kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kurus piešķir pēc eksāmenu nokārtošanas šādās iestādēs:
3.9.1.1. Karaliskajā Britu arhitektu institūtā (Royal Institute of British Architects);
3.9.1.2. arhitektūras skolās;
3.9.1.3. universitātēs;
3.9.1.4. politehnikumos;
3.9.1.5. koledžās;
3.9.1.6. akadēmijās;
3.9.1.7. tehnoloģijas un mākslas skolās;
3.9.2. kompetentās institūcijas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina, ka tā īpašniekam ir tiesības izmantot arhitekta profesionālo nosaukumu (Architect) saskaņā ar 1931.gada Arhitektu reģistrācijas akta 6.sadaļas 1.punkta "a", "b" vai "d" apakšpunktu;
3.9.3. kompetentās institūcijas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina, ka tā īpašniekam ir tiesības izmantot arhitekta profesionālo nosaukumu (Architect) saskaņā ar 1931.gada Arhitektu reģistrācijas akta 2.sadaļu;
3.10. Spānijas Karalistē - Izglītības un zinātnes ministrijas vai universitāšu izsniegtie dokumenti, kas apliecina, ka to īpašniekam piešķirta arhitekta kvalifikācija "título oficial de arquitecto";
3.11. Portugāles Republikā:
3.11.1. Lisabonas un Porto mākslas skolu izsniegtie diplomi (diploma do curso especial de arquitectura);

3.11.2. Lisabonas un Porto mākslas skolu izsniegtie arhitekta diplomi (diploma de arquitecto);
3.11.3. Lisabonas un Porto mākslas augstskolu izsniegtie arhitekta diplomi (diploma do curso de arquitectura);
3.11.4. Lisabonas mākslas augstskolas izsniegtie diplomi (diploma de licenciatura em arquitectura);

3.11.5. Lisabonas Tehniskās universitātes un Porto universitātes izsniegtie diplomi (carta de curso de licenciatura em arquitectura);
3.11.6. Lisabonas universitātes Augstākā tehniskā institūta izsniegtie universitātes diplomi būvniecībā (Licenciatura em engenharia civil);
3.11.7. Porto universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes izsniegtie diplomi būvniecībā (Licenciatura em engenharia civil);
3.11.8. Koimbras (Coimbra) universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes izsniegtie diplomi inženierzinātnēs (Licenciatura em engenharia civil);
3.11.9. Minho (Minho) universitātes izsniegtie diplomi inženierzinātnēs (ražošanā) (Licenciatura em engenharia civil (produção));
3.12. Austrijas Republikā:
3.12.1. Vīnes Tehnoloģiju universitātes, Grācas Tehnoloģiju universitātes un Insbrukas Universitātes Būvniecības un arhitektūras fakultātes izsniegtie diplomi par arhitektūras vai būvniecības (Bauingenieurwesen, Hochbau vai Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen) studiju programmas apguvi;
3.12.2. Zemkopības kultūras (Bodenkultur) universitātes diplomi par kultūrtehnikas un ūdenssaimniecības (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) studiju programmas apguvi;
3.12.3. Vīnes Lietišķās mākslas universitātes koledžas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;
3.12.4. Vīnes Brīvo mākslu akadēmijas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;
3.12.5. augstāko tehnisko koledžu un būvniecības tehnisko koledžu izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts sertificēta inženiera profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Ing." un licence būvniecībā (Baumeister), kas apliecina, ka licences īpašniekam ir ne mazāk kā sešus gadus ilga profesionālā pieredze Austrijā un tas ir nokārtojis kompetentās institūcijas organizēto eksāmenu;
3.12.6. Lincas (Linz) Mākslas un rūpniecības universitātes koledžas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;
3.12.7. būvniecības inženiera vai būvniecības (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) inženiera konsultanta kvalifikācijas sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Civilo tehniķu likumu (Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 156/1994);
3.13. Somijas Republikā:
3.13.1. tehnoloģiju universitāšu arhitektūras fakultāšu un Oulu Universitātes arhitektūras fakultātes izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arkkitehti" vai "arkitekt";
3.13.2. tehnoloģiju institūtu izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "rakennusarkkitehti" vai "byggnadsarkitekt";
3.14. Zviedrijas Karalistē:
3.14.1. Karaliskā Tehnoloģiju institūta Arhitektūras skolas, Chalmers Tehnoloģiju institūta un Lundas Universitātes Tehnoloģiju institūta izsniegtie diplomi par universitātes līmeņa studiju programmas apguvi arhitektūrā, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arkitekt";
3.14.2. Svenska Arkitekters Riksfoerbund (SAR) biedra sertifikāts, ja izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti iegūti citā šo noteikumu 2.punktā minētajā valstī;
3.15. Čehijas Republikā:
3.15.1. diplomi, kurus izsniegušas Čehijas Tehniskās universitātes (Prāgā) (České vysoké učení technické) fakultātes šādās specialitātēs - ēku būvniecība un struktūras, ēku būvniecība, būvniecība un arhitektūra, arhitektūra (arī pilsētplānošana un zemesierīcība), civilā būvniecība, rūpniecības un lauksaimniecības objektu būvniecība - vai arī studiju programmā, kas paredz inženierceltniecības studijas ēku būvniecības un arhitektūras jomā:
3.15.1.1. līdz 1951.gadam - Arhitektūras un ēku būvniecības fakultāte (Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství);
3.15.1.2. no 1951.gada līdz 1960.gadam - Arhitektūras un ēku būvniecības fakultāte (Fakulta architektury a pozemního stavitelství);
3.15.1.3. no 1960.gada - Inženierceltniecības fakultāte (Fakulta stavební);
3.15.1.4. no 1976.gada - Arhitektūras fakultāte (Fakulta architektury) šādās specialitātēs - arhitektūra, pilsētplānošana un zemesierīcība - vai arī studiju programmā "arhitektūra un pilsētplānošana" šādās studiju jomās: arhitektūra, arhitektūras dizaina teorija, pilsētplānošana un zemesierīcība, arhitektūras vēsture un vēstures pieminekļu restaurācija, arhitektūra un ēku būvniecība;
3.15.2. līdz 1951.gadam Vysoká škola technická Dr.Edvarda Beneše izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un būvniecības jomā;
3.15.3. no 1951.gada līdz 1956.gadam Vysoká škola stavitelství v Brne izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un būvniecības jomā;
3.15.4. no 1956.gada Vysoké učení technické v e Arhitektūras fakultātes (Fakulta architektury) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un pilsētplānošanas jomā vai Inženierceltniecības fakultātes (Fakulta stavební) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi būvniecības jomā;

3.15.5. no 1997.gada Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Inženierceltniecības fakultātes (Fakulta stavební) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi struktūru un arhitektūras vai inženierceltniecības jomā;
3.15.6. no 1994.gada Technická univerzita v Liberci Arhitektūras fakultātes (Fakulta architektury) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūrā un pilsētplānošanā arhitektūras jomā;
3.15.7. Akademie výtvarných umení v Praze izsniegtie diplomi, par mākslas studiju programmas apguvi arhitektūras dizaina jomā;
3.15.8. Vysoká škola umelecko-průmyslová v Praze izsniegtie diplomi par mākslas studiju programmas apguvi arhitektūras jomā;
3.15.9. Česká komora architektů izsniegtais sertifikāts, kuru piešķir, nenorādot jomu, vai arī ēku būvniecības jomā;
3.15.10. līdz 1993.gada 1. janvārim Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā izsniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā līdz 1993.gada 1.janvārim, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kā arī Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;
3.16. Igaunijas Republikā:
3.16.1. diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi (diplom arhitektuuri erialal), kurus izsniedzis:
3.16.1.1. no 1951.gada līdz 1988.gadam - Igaunijas PSR Valsts Mākslas institūts;
3.16.1.2. no 1989.gada līdz 1995.gadam - Tallinas Mākslas universitāte;
3.16.1.3. no 1996.gada - Igaunijas Mākslas akadēmijas Arhitektūras fakultāte;

3.16.2. līdz 1991.gada 20.augustam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā izsniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā līdz 1991.gada 20.augustam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kā arī Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;
3.17. Kipras Republikā - Kipras Zinātnes un Tehnikas palātas (ETEK) Arhitektu reģistra izsniegtā Reģistrācijas apliecība (Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου);
3.18. Lietuvas Republikā:
3.18.1. līdz 1969.gadam Kauņas politehniskā institūta izsniegtie inženiera arhitekta vai arhitekta diplomi (inžinierius architektas/architektas);
3.18.2. arhitekta, arhitektūras bakalaura vai arhitektūras maģistra diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums "architektas" vai grādi "architektūros bakalauras" vai "architektūros magistras" un kurus izsniedzis:
3.18.2.1. līdz 1990.gadam - Viļņas Inženierceltniecības institūts (Vilnius inžinerinis statybos institutas);
3.18.2.2. līdz 1996.gadam - Viļņas Tehniskā universitāte (Vilniaus technikos universitetas);
3.18.2.3. no 1996.gada - Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Vilnius Gedimino technikos universitetas);
3.18.3. arhitektūras, arhitektūras bakalaura vai arhitektūras maģistra diplomi par architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras izglītības programmas apguvi, kurus izsnieguši:
3.18.3.1. līdz 1990.gadam - Lietuvas PSR Valsts mākslas institūts (LTSR Valstybinis dailës institutas);
3.18.3.2. no 1990.gada - Viļņas mākslas akadēmija (Vilniaus dailës akademija);
3.18.4. no 1997.gada Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Kauno technologijos universitetas) izsniegtie arhitektūras bakalaura vai arhitektūras maģistra (architektūros bakalauras/architektūros magistras) diplomi;
3.18.5. šo noteikumu 3.18.1., 3.18.2., 3.18. un 3.18.4.apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem jāpievieno Atestācijas komisijas izsniegtais sertifikāts, kas apliecina tiesības darboties arhitektūras jomā (Atestuotas architektas);
3.18.6. līdz 1990.gada 11.martam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā izsniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā līdz 1990.gada 11.martam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kā arī Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;
3.19. Ungārijas Republikā:
3.19.1. universitātes izsniegtie arhitekta un arhitektūras zinātņu maģistra diplomi (okleveles építészmérnök);
3.19.2. universitātes izsniegtie arhitektūras un inženierceltniecības maģistra diplomi (okleveles építész tervező művész);
3.20. Maltas Republikā - Maltas Universitātes izsniegtie Lawrja ta' Perit, kas dod tiesības reģistrēties kā arhitektam;
3.21. Polijas Republikā:
3.21.1. Varšavas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirti šādi arhitekta profesionālie nosaukumi:
3.21.1.1. no 1945.gada līdz 1948.gadam - "inżynier architekt" un "magister nauk technicznych";
3.21.1.2. no 1951.gada līdz 1956.gadam - "inżynier architekt";
3.21.1.3. no 1954.gada līdz 1957.gadam 2.līmenī - "inżyniera magistra architektury";
3.21.1.4. no 1957.gada līdz 1959.gadam - "inżyniera magistra architektury";
3.21.1.5. no 1959.gada līdz 1964.gadam - "magistra inżyniera architektury";
3.21.1.6. no 1964.gada līdz 1982.gadam - "magistra inżyniera architekta";
3.21.1.7. no 1983.gada līdz 1990.gadam - "magister inżynier architekt";
3.21.1.8. no 1991.gada - "magistra inżyniera architekta";
3.21.2. arhitekta diplomi, kurus, piešķirot arhitekta profesionālo nosaukumu "magister inżynier architekt", izsniegusi Krakovas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte (no 1945.gada līdz 1953.gadam - Kalnrūpniecības un metalurģijas universitātes Arhitektūras politehniskā fakultāte (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury));
3.21.3. Vroclavas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes izsniegtie diplomi, ar kuriem piešķirti šādi arhitekta profesionālie nosaukumi:

3.21.3.1. no 1949.gada līdz 1964.gadam - "inżynier architekt, magister nauk technicznych";
3.21.3.2. no 1956.gada līdz 1964.gadam - "magister inżynier architektury";
3.21.3.3. no 1964.gada - "magister inżynier architekt";
3.21.4. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt" un kurus izsniegusi Silēzijas Tehniskās universitātes (Glivicē (Gliwice)) Inženierceltniecības un būvniecības fakultāte (no 1945.gada līdz 1955.gadam), Rūpnieciskās būvniecības un vispārējo inženierzinātņu fakultāte (no 1961.gada līdz 1969.gadam), Inženierceltniecības un arhitektūras fakultāte (no 1969.gada līdz 1976.gadam) un Arhitektūras fakultāte (no 1977.gada);
3.21.5. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architektury", "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt" un kurus izsniegusi Poznaņas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības skolas Arhitektūras fakultāte (no 1945.gada līdz 1955.gadam) un Arhitektūras fakultāte (no 1978.gada);
3.21.6. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt" un kurus izsniegusi Gdaņskas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte (no 1945.gada līdz 1969.gadam), Inženierceltniecības un arhitektūras fakultāte (no 1969.gada līdz 1971.gadam), Arhitektūras un pilsētplānošanas institūts (no 1971.gada līdz 1981.gadam) un Arhitektūras fakultāte (no 1981.gada);
3.21.7. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt" un kurus izsniedzis Belostokas (Białystok) Tehniskās universitātes Arhitektūras institūts (no 1975.gada līdz 1989.gadam) un Arhitektūras fakultāte (no 1990.gada);
3.21.8. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt" un kurus izsniegusi Lodzas (Łódź) Tehniskās universitātes Inženierceltniecības un arhitektūras fakultāte (no 1973.gada līdz 1993.gadam) un Inženierceltniecības, arhitektūras un vides celtniecības fakultāte (no 1992.gada);
3.21.9. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt" un kurus izsniegusi Ščecinas (Szczecin) Tehniskās universitātes Inženierceltniecības skolas Arhitektūras fakultāte (no 1948.gada līdz 1954.gadam) un Inženierceltniecības un arhitektūras fakultāte (no 1970.gada);
3.21.10. šo noteikumu 3.21.1., 3.21.2., 3.21.3., 3.21.4., 3.21.5., 3.21.6., 3.21.7., 3.21.8. un 3.21.9.apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem jāpievieno Polijas Republikas attiecīgās reģionālās arhitektu palātas izsniegtā reģistrācijas apliecība, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Polijas Republikas teritorijā;
3.22. Slovēnijas Republikā:
3.22.1. universitāšu arhitektūras fakultāšu izsniegtie diplomi arhitektūrā (univerzitetni diplomirani inženir arhitekture vai univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture) un Slovēnijas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Slovēnijas teritorijā;
3.22.2. universitātes diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums "univerzitetni diplomirani inženir" vai "univerzitetna diplomirana inženirka" (univ.dipl.inž.), un Slovēnijas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Slovēnijas teritorijā;

3.22.3. līdz 1991.gada 25. jūnijam Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā izsniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā līdz 1991.gada 25.jūnijam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kā arī Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;
3.23. Slovākijas Republikā:
3.23.1. no 1950.gada līdz 1952.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra un ēku būvniecība" (architektúra a pozemné staviteľstvo), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.2. no 1952.gada līdz 1960.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" (architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);
3.23.3. no 1952.gada līdz 1960.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" (pozemné staviteľstvo), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.4. no 1961.gada līdz 1976.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" (architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);
3.23.5. no 1961.gada līdz 1976.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" (pozemné stavby), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.6. no 1977.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" (architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);
3.23.7. no 1977.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "pilsētprojektēšana" (urbanizmus), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);
3.23.8. no 1977.gada līdz 1997.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" (pozemné stavby), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.9. no 1998.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra un ēku būvniecība" (architektúra a pozemné stavby), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.10. no 2000.gada līdz 2001.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība - specializācija: arhitektūra" (pozemné stavby - špecializácia: architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.11. no 2001.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība un arhitektūra" (pozemné stavby a architektúra), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.12. no 1969.gada Mākslas un dizaina akadēmijas (Bratislavā) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" (architektúra), piešķirot šādus profesionālos nosaukumus:
3.23.12.1. līdz 1990.gadam - Akad. arch.;
3.23.12.2. 1990.-1992.gadā - Mgr. In.;
3.23.12.3. 1992.-1996.gadā - Mgr. Arch.;
3.23.12.4. no 1997.gada - Mgr. art.;
3.23.13. no 1981.gada līdz 1991.gadam Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Košicē (Košice)) izsniegtie diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" (pozemné staviteľstvo), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);
3.23.14. šo noteikumu 3.23.1., 3.23.2., 3.23.3., 3.23.4., 3.23.5., 3.23.6., 3.23.7., 3.23.8., 3.23.9., 3.23.10., 3.23.11., 3.23.12. un 3.23.13.apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem jāpievieno:
3.23.14.1. Slovākijas Arhitektu palātas (Slovenská komora architektov) (Bratislavā) izsniegtais sertifikāts, nenorādot specialitāti, vai arī specialitātēs "ēku būvniecība" (pozemné stavby) vai "zemesierīcība" (územné plánovanie);
3.23.14.2. Slovākijas inženierceltnieku palātas (Slovenská komora stavebných inžinierov) (Bratislavā) izsniegtais sertifikāts specialitātē "ēku būvniecība" (pozemné stavby);
3.23.15. līdz 1993.gada 1. janvārim Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā izsniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā līdz 1993.gada 1.janvārim, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kā arī Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;
3.24. Islandes Republikā - šajos noteikumos minētie izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un Islandes kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par pabeigtu praktisko apmācību Islandē;

3.25. Lihtenšteinas Firstistē - profesionālo augstskolu (Fachhochschule) izsniegtie diplomi, piešķirot profesionālo nosaukumu "Dipl.-Arch.(FH)";
3.26. Norvēģijas Karalistē:
3.26.1. Tronheimas universitātes, Norvēģijas Tehnoloģiju institūta, Oslo Arhitektūras koledžas un Bergenas Arhitektūras koledžas izsniegtie diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi (sivilarkitekt);
3.26.2. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) biedra sertifikāts, ja izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti iegūti citā šo noteikumu 2.punktā minētajā valstī;
3.27. Šveices Konfederācijā:
3.27.1. tehnisko augstskolu (Ecoles polytechniques fédérales, Eidgenössische Technische Hochschulen, Politecnici Federal) izsniegtie diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arch.dipl.EPF", "dipl.Arch.ETH" vai "arch.dipl.PF";
3.27.2. Ženēvas universitātes Arhitektūras skolas (Ecole d'architecture de l'Université de Genève) izsniegtie diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte diplômé EAUG";
3.27.3. Šveices Inženieru, arhitektu un tehniķu reģistra fonda (Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker, Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG)) izsniegtie sertifikāti, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums "architecte REG A", "Architekt REG A" vai "architetto REG A".

4. Noteikumu 2.punktā minētajās valstīs izsniegtajiem arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību arhitekta profesijā saskaņā ar mītnes valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā dokumenta izsniegšanas dienas un arhitekta izglītību un arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti ir izsniegti:

4.1. līdz 1995.gada 1.janvārim - Austrijas Republikā, Somijas Republikā vai Zviedrijas Karalistē;
4.2. līdz 1987.gada 5.augustam - pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

5. Lai Latvijas Republikā iegūtu pastāvīgas prakses tiesības arhitekta profesijā (arhitekta prakses sertifikātu), šo noteikumu 3.punktā minētajiem arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem jāpievieno mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina ne mazāk kā trīs gadus ilgu profesionālo pieredzi arhitekta profesijā mītnes valstī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1985.gada 10.jūnija Direktīvas 85/384/EEK attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikācijas apliecinājumu savstarpējo atzīšanu arhitektūrā, ieskaitot pasākumus efektīvai uzņēmējdarbības tiesību īstenošanai un brīvībai sniegt pakalpojumus.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe

01.05.2004