Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.387

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.171 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.171 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 67.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā vai paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā)";

1.2. svītrot 5. un 6.punktā vārdus "bezpeļņas organizācija valsts" (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Radioiekārtu atbilstību reglamentētajā sfērā novērtē akreditētas sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotā institūcija).";

1.4. papildināt III nodaļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Radioiekārtas, kuras ražotas Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī iekārtas, kuras ražotas citās valstīs un paredzētas izplatīt Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošo atbilstības novērtēšanas kārtību, un atbilst Latvijas Republikā noteiktajām īpašajām nacionālo standartu prasībām, var brīvi izplatīt Latvijas tirgū, apliecinot atbilstību ar ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja vai importētāja atbilstības deklarāciju valsts valodā.";

1.5.papildināt noteikumus ar 33.1 un 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Lai nodrošinātu būtiskajām prasībām atbilstošu radioiekārtu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības iestāde drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētu paredzētajam mērķim lietotu radioiekārtu ievietošanu tirgū, ja tās rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības iestāde veic šādus pasākumus:

33.1 1. ja rodas šaubas par radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē radioiekārtas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

33.1 2.ziņo Ekonomikas ministrijai par pārbaudē konstatētajām neatbilstošajām radioiekārtām un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu radioiekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 33.11.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

33.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.";

1.6. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 9.marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un elektrosakaru raidītājiekārtām un to atbilstību savstarpēju atzīšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Satiksmes ministra vietas izpildītājs -
Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

01.05.2004