Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.05.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 2004.gada 15.aprīlī (prot. Nr.22 29.§)
Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā
Izdoti saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 20.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ierakstu izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā (turpmāk — reģistrs).

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. biedrības vai nodibinājuma reģistrācija (tajā skaitā pārveidoto bezpeļņas organizāciju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšana reģistrā) — 11,38 euro;

2.2. statūtu grozījumu reģistrācija — 8,54 euro;

2.3. ieraksts par biedrības vai nodibinājuma reorganizāciju:

2.3.1. ja pēc reorganizācijas rodas jauna biedrība vai nodibinājums, par katru jaunizveidoto biedrību vai nodibinājumu valsts nodevu maksā šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā;

2.3.2. pārējos gadījumos par katru reorganizācijā iesaistīto biedrību vai nodibinājumu — 8,54 euro;

2.4. citu ierakstu izdarīšana un ierakstu izmaiņas reģistrā par biedrību vai nodibinājumu — 5,69 euro;

2.5. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.220).

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.501)

2.1 Ja pieteicējs pieteikumu iesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, un izsaka vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu vai ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos minētajām valsts nodevas likmēm.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr.168 redakcijā)

3. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Uzņēmumu reģistrā;

3.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

3.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr.168 redakcijā)

4. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.168)

5. Valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā nemaksā:

5.1. ja biedrībā apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes;

5.2. ja biedrības mērķis ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;

5.3. ja ieraksts ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

5.4. ja ieraksts izdarāms, pamatojoties uz valsts iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu.

6. Noteikumu 2.1.apakšpunkts attiecībā uz pārveidotās bezpeļņas organizācijas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Tieslietu ministra vietā — iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
07.05.2014