Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.99

Rīgā 2004.gada 31.martā (prot. Nr.16(171), 3.p.)

Par licences izsniegšanu elektroenerģijas realizācijai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Elektro bizness"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Elektro bizness", reģ. Nr. 40003614811, juridiskā adrese: K.Barona iela 10-13, Rīga, LV - 1050 (turpmāk - SIA "Elektro bizness"), sabiedrisko pakalpojumu licences pieteikumu elektroenerģijas realizācijai (2004.gada 5.marta vēstule Nr.5).
Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu un Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.4.apakšpunktu, padome nolemj:
1. Izsniegt SIA "Elektro bizness" licenci Nr. E 14009 elektroenerģijas realizācijai saskaņā ar licencē noteiktajiem īpašajiem nosacījumiem (pielikumā).
2. Noteikt licences derīguma termiņu no 2004.gada 31.marta līdz 2009.gada 30.martam.
3. Noteikt licences darbības zonu - Daugavpils pilsēta.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. I.Zariņš

31.03.2004