Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.219

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17 70.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 24.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42., 162.nr.; 2003, 165.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 52.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.6. pēc Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra ierosinājuma izlemj jautājumu par nepieciešamību iesniegt tiesību akta projektu Ekonomikas ministrijā, lai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem (turpmāk — Ministru kabineta instrukcija par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu), sniegtu informāciju Eiropas Komisijai."

2. Papildināt noteikumus ar 65.1punktu šādā redakcijā:

"65.1 Pēc Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra ierosinājuma Valsts sekretāru sanāksme var pieņemt lēmumu, ka tiesību akta projekts ir iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu sniegtu informāciju Eiropas Komisijai."

3. Papildināt noteikumus ar 67.1punktu šādā redakcijā:

"67.1 Tiesību akta projektu, kas iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu, Valsts kancelejā iesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tiesību akta projekta virzības apturēšanas perioda beigām."

4. Papildināt noteikumus ar 80.1punktu šādā redakcijā:

"80.1 Ja tiesību akta projekts, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 72. vai 80.punktam, ir iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu."

5. Papildināt noteikumus ar 87.1 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Ja tiesību akta projekts, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 87.punktam, iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu."

6. Papildināt 88.2.apakšpunktu aiz skaitļa "67." ar vārdu un skaitli "un 67.1".

7. Papildināt noteikumus ar 121.1punktu šādā redakcijā:

"121.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 120.punktu Valsts sekretāru sanāksmē atbalstītais tiesību akta projekts iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu. Šādā gadījumā uz tiesību akta projektu neattiecas šo noteikumu 121.punktā minētais termiņš."

8. Papildināt noteikumus ar 143.1punktu šādā redakcijā:

"143.1 Ja Ministru kabineta komitejas sēdē atbalstītais tiesību akta projekts iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, tā iesniegšanu Ministru kabinetā atliek uz noteiktu laiku saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu."

9. Papildināt noteikumus ar 194.1punktu šādā redakcijā:

"194.1 Ministru kabineta pieņemto tiesību aktu, kas iesniedzams Ekonomikas ministrijā, lai saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu sniegtu informāciju Eiropas Komisijai, Valsts kanceleja triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Ekonomikas ministrijai."

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
08.04.2004