Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojums Nr.81-r

Rīgā 27.01.2000.

Par ēku energopārvaldnieku atestācijas komisiju

Saskaņā ar Rīgas domes 14.10.1997. lēmuma Nr.5157 "Par vienotu formu ieviešanu komunālo pakalpojumu (apkures un ūdensapgādes) sākotnējo aprēķinu veikšanai Rīgas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās un energopārvaldnieka dienesta izveidošanu" 4.punktu par ēku energopārvaldnieku apmācībām un atestāciju, kā arī lai nodrošinātu ēku energopārvaldnieku atestācijas komisijas izveidošanu Rīgas Tehniskajā universitātē:

1. Apstiprināt ēku energopārvaldnieku atestācijas komisiju darbībai Rīgas Tehniskajā universitātē šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs Dr.habil.sc.ing.Daniels Turlajs - Rīgas Tehniskās universitātes profesors;

komisijas locekļi:

Dr.sc.ing. Maija Rubīna - Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejas priekšsēdētāja,

Dipl.ing.Silvija Mišurova - Rīgas domes Komunālā departamenta Energoinspekcijas priekšniece,

Dipl.ing.Guntis Actiņš - akciju sabiedrības "Rīgas siltums" Energoinspekcijas priekšnieks.

2. Noteikt, ka Rīgas apmācību kursu beigušo ēku energopārvaldnieku atestāciju var veikt un atestācijas sertifikātu parakstīt tikai ar Rīgas domes priekšsēdētāja 12.11.1997. rīkojumu Nr.698-r "Par ēku energopārvaldnieku mācību programmas un atestācijas komisijas apstiprināšanu" apstiprinātā atestācijas komisija, kā arī saskaņā ar šī rīkojuma 1.punktu apstiprinātā atestācijas komisija.

3. Rīgas domes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī rīkojuma un atbilstošās informācijas publicēšanu laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

4. Rīkojuma izpildi kontrolēt Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejai.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

27.01.2000