Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.49

Rīgā 2004. gada 25. februārī (prot. Nr. 10(165), 1.p.)

Par individuālās licences izsniegšanu telekomunikāciju nozarē sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "A TECHNOLOGIES"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - komisija) ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "A TECHNOLOGIES", reģ. Nr. 240301516, Atbrīvošanas aleja 141, Rēzekne, LV-4604, (turpmāk - SIA "A TECHNOLOGIES") sabiedrisko pakalpojumu licences 16.01.2004. pieteikumu (komisijā saņemts 16.01.2004.) un 26.01.2004. pieteikuma papildinājumu (komisijā saņemts 26.01.2004.) telekomunikāciju nozarē.
Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9. panta pirmās daļas 4. punktu un otro daļu, likuma "Par telekomunikācijām" 8. panta pirmās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 6. punktu, padome nolemj:
1. Izsniegt publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora individuālo licenci Nr. T10223 telekomunikāciju nozarē SIA "A TECHNOLOGIES" publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai un publisko telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šīs licences nosacījumiem (pielikumā).
2. Noteikt licences derīguma termiņu no 2004. gada 25. februāra līdz 2009. gada 24. februārim.
3. Noteikt licences darbības zonu - Rēzekne.
4. Noteikt, ka publisko telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana jāuzsāk līdz 2004. gada 1. martam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

25.02.2004