Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Tukuma pilsētas domes sēdes protokols 16.§.

Tukumā 2000.gada 25.maijā

Par valsts uzņēmuma "Valsts Tukuma mēbeļu rūpnīca" nodokļu parādu dzēšanu

1.Pamatojoties uz LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.p., Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1999.gada 10.maija lēmumu par maksātnespējīgā valsts uzņēmuma "Valsts Tukuma mēbeļu rūpnīca" bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu un ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta Tukuma rajona nodaļas 2000.gada 13.aprīļa iesniegumu Nr.10-23-5/1719 par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, dzēst bankrotējušā valsts uzņēmuma "Valsts Tukuma mēbeļu rūpnīca" Tukuma pilsētas budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus kopsummā Ls 33 926,48, tajā skaitā:

1.1. iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

- pamatparāds Ls 5888,14,

- pamatparāda palielinājums Ls 1171,99,

- nokavējuma nauda Ls 14 312,86;

1.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa soda nauda:

- nokavējuma nauda Ls 1122,36;

1.3. īpašuma nodoklis:

- pamatparāds Ls 7277,85,

- pamatparāda palielinājums Ls 763,88,

- nokavējuma nauda Ls 3283,19;

1.4. dabas resursu nodoklis:

- pamatparāds Ls 106,21.

2. Finansu nodaļai:

2.1. lēmumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

2.2. lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitīto nodokļu parādu dzēšanu nosūtīt LR VID Tukuma rajona nodaļai un LR Uzņēmumu reģistram.

Domes priekšsēdētājs J.Šulcs